DELA

Måste spara på barn och unga

– Vi var eniga i nämnden att vi inte vill spara på barn och unga. Men vi har bara sådan verksamhet, och vi är tvungna att spara.
Det säger Pia Aarnio (Lib), ordförande i stadens fritidsnämnd.
– Vi hade en lång diskussion i nämnden. Men hela vår verksamhet rör barn och ungdomar på något sätt, antingen det handlar om Sleipner eller Bollhalla eller skolornas klubbverksamhet.
Hon förstår att beslutet att dra in klubbstödet till hem och skola-föreningarna har väckt irritation.
Henrik Boström (FS), viceordförande i fritidsnämnden, berättar att en möjlig lösning diskuterades i nämnden.
– Under många decennier har det funnits möjlighet att ordna klubbverksamhet i skolorna inom timresursen, och jag har inte hört att den möjligheten skulle ha tagits bort. I dag ger en del skolor bidrag till exempelvis stafettkarnevalen – kanske kan man omfördela pengarna så att en del går till Hem och skolas klubbverksamhet?
Möjligen kan skolorna också ta ut en lite högre medlemsavgift av föräldrarna för att få ihop pengar, är hans förslag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre