DELA

Massuppsägning gäller inte Åland

Tehy hotar med massuppsägningar runt om i Finland, men det gäller inte Åland.
Hela 13.000 fackmedlemmar i riket säger upp sig så att de lämnar arbetet den 19 november om man inte lyckas lösa lönekonflikten som råder innan dess.
Eftersom den åländska vårdpersonalen har andra avtal än de i riket gäller uppsägningshotet inte här.
– Men det kan påverka oss på Åland i de fall när det rör patienter som vi av olika orsaker skickar till riket, eftersom det kan bli nedsatt kapacitet där, säger Björn-Olof Ehrnström, förvaltningschef för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).
Ehrnström påpekar dock att ÅHS i detta fall kan vända sig västerut.
– Vi har möjlighet att skicka patienterna till Sverige i stället. Vi har redan upparbetade kanaler med Uppsala.
Ett område som dock kunde bli problematiskt är cancerpatienters strålbehandling.
– Ännu har Tehy inte preciserat exakt var de skall sätta in uppsägningar, men jag har svårt att tro att det kommer att gälla strålbehandlingen i Åbo. Skulle den avdelningen beröras skulle vi vara tvungna att använda våra kanaler med Uppsala, men det är inte så enkelt att bara flytta över en patient som redan har påbörjat sin strålbehandling i Åbo till ett annat sjukhus, säger Ehrnström. (ml)