DELA

Massor av nya ledamöter i kommunernas fullmäktige

Många av ledamöterna är nya i de fullmäktige som träder till i kommunerna vid årsskiftet. I Lemland är så många som elva av de femton ledamöterna invalda för första gången.
En hel del av dessa är dock nygamla eller så har de erfarenhet av nämndarbete eller annat.
Vi har dessutom tagit reda på vilka förändringar som skett sedan valet 2003 och listar de personer som är nya. Med nya menas i detta sammanhang även personer som i år, jämfört med 2003, kommit in med egen kraft och inte som reserver eller suppleanter.


Mariehamn
Parti 2007 Förändring från 2003
c 2 -0
fs 9 1
lib 9 2
ob 0 -1
s 6 -2
mf 1 1
(fs) och (lib) är nu lika stora. (s) backade med två mandat och obundna förlorade sitt enda. (mf), synonymt med (åf), ökade från ingen till en plats.
Tio av 27 ledamöter är nya: Gunnar Jansson, (lib), Karl-Johan Fogelström (s), Tom Forsbom (mf), Lennart Isaksson (fs), Igge Holmberg (s), Ulla Andersson (s), Anna Janson (lib), Henrik Boström (fs), Pamela Sjödahl (lib), Nina Lindfors (fs) och Roger Eriksson (lib).


Brändö
I förra kommunalvalet fanns fem listor på Brändö. I år fanns lista E, som fick sex ledamöter i fullmäktige. Kandidater från Jurmo, Torsholma och Lappo gick samman till valförbund C, varifrån 5 ledamöter blev invalda.
Sex av elva ledamöter är nya: Emelie Bergendahl (E), Thomas Sjöman (E), Aila Nyman (C), Jonny Karlström (C), Kaj Knuts (E) och Nina Smeds (C).


Eckerö
Parti 2007 Förändring från 2003
Eckerölistan 8 8
ob 5 -2
De tidigare centerkandidaterna har ställt upp under Eckerölistan, därav det stora plusset. (ob) backade med två mandat.
Fem är nya: Henrietta Hellström (E), Mikael Stjärnfelt (E), Rune Söderlund (E), Mattias Sjöström (ob) och Herbert Karlsson (ob).

Finström
Parti 2007 Förändring från 2003


c 8 -2
lib 9 3
s 0 -1
Efter söndagens val är liberalerna störst även i Finströms fullmäktige med nio ledamöter. I förra valet hade liberalerna och socialdemokraterna valförbund, men det hade man inte i år och socialdemoraterna förlorade sin enda ledamot.
Åtta av 17 ledamöter är nya: Sven-Anders Danielsson (c), Per Lycke (lib), Thomas Mattsson (c), Petra Jalava (lib), Berndt Randelin (lib), Olof Erland (lib), Leif Stefan Isaksson (c) och Solveig Gestberg (lib).


Föglö
Parti 2007 Förändring från 2003
Lista A 6 -0
Lista B 5 -0
I Föglö är positionerna exakt likadana efter valet. Den lite mer liberalt inriktade A-listan behåller sex platser i fullmäktige och den mer centerorienterade B-listan behåller fem.
Fem av elva ledamöter är nya: Otto Hoijar (A), Katarina Ulenius (A), Stig Fellman (A), Eve Allev (A) och Kristine Riekstina (B).


Geta
Parti 2007 Förändring från 2003
Getalistan 6 -1
lib 3 1
Liberalerna stärkte sina positioner något i Geta. Fyra av de nio ledamöterna är nya: Ronald Källström (lib), Alfons Henriksson (G), Marianne Häggblom (lib) och Linda Fellman (G).


Hammarland
Parti 2007 Förändring från 2003
c 8 1
lib 3 -1
ob 1 -0
s 3 -0
(c) stiger åter fram som det största partiet med egen majoritet, som situationen var före valet 2003 när den långa eran med centern vid makten bröts.
Åtta av de 15 ledamöterna är nya: Stig Mattsson (c), Mona Eriksson (c), Magnus Eriksson (c), Gunni Mattsson (c), Camilla Karlsson (ob), Jörgen Blomqvist (c), Barbro Häger (s) och Pamela Westerlund (lib).


Jomala
Parti 2007 Förändring från 2003
c 5 1
fs 3 -0
lib 3 -0
ob 2 -1
s 3 -0
fl 1 -0
Det krävdes lottdragning mellan Saija Petäjä (lib) och Marianne Grönholm (c) för att avgöra vem som skulle få sista platsen i Jomala kommunfullmäktige, lotten föll till Grönholms fördel. Detta ledde till att (c) ökade med en ledamot, jämfört med 2003.
Sju av 17 ledamöter är nya: Tage Eriksson (c), Mona Karlsson (c), Sirpa Eriksson (lib), Christian Jansson (fs), Kaj Backas (lib), Marianne Grönholm (c) och Leif Höglund (c).


Kumlinge
Parti 2007 Förändring från 2003


Lista A 2 1
Lista B 6 -1
Lista C 1 -0
Listorna på Kumlinge motsvarar i stort kandidaternas hemö. Enklinge, lista A, fick efter söndagens val två ledmöter i fullmäktige, medan lista B, Kumlinge, fick en ledamot mindre. Lista C representerar Seglinge.
Fem av nio ledamöter är nya i fullmäktige: Markku Lahtinen (A), Thomas Fredriksen (C), Johanna Nordman (A), Benny Pettersson (B), Marie Hanström (B).


Kökar
Två listor i valförbund, lista A och lista B, bildades inför valet för att man skulle få maximalt antal kandidater och tillräckligt många ersättare. Orsaken är delvis att kommunen glömde meddela i tid att man vill ha bara nio ledamöter, som under de senaste fyra åren, och därför utökas det nya fullmäktige med två ledamöter.
Sex av de elva är nya: Henrik Sundberg, Kent Finnerman, Marika Åkerström, Robert Karlman, Johanna Lillrank-Rehnberg och Max Sundberg.


Lemland
Parti 2007 Förändring från 2003
c 3 -0
fs 2
lib 4 -1
ob 6
s 0 -1
Inför valet 2003 ingick (fs) och (ob) valförbund under namnet Lemlandslistan. I årets val deltog partierna under egna beteckningar och direkta jämförelser med 2003 kan därför inte göras. (s) förlorade sin enda representant.
Så många som elva av de 15 ledamöterna är nya: Fredrik Lindqvist (fs), Tony Asumaa (lib), Stefan Nordas (lib), Folke Engblom (c), Anna-Lena Ahlman (c), Karl-Erik Williams (fs), Jan-Olof Viktorsson (c), Carita Nylund (ob), Kristian Öberg (lib), Inger Andersson (ob) och Chatarina Smiderstedt (ob).


Lumparland
Parti 2007 Förändring från 2003
Samarbetslistan 6 -0
För Lumparland 3 -0
I förra valet gick politikerna till val under beteckningen lista A och lista B. Lista A motsvarar För Lumparland och B Samarbetslistan.
Fyra av de nio ledamöterna är nya: Majvor Blomqvist (FL), Matti Lindholm (SL), Ursula Sjöwall (SL) och Susanna Karlsson (SL).


Saltvik
Parti 2007 Förändring från 2003
c 7 -0
lib 4 -0
ob 4 -0
I Saltvik behåller de tre stora partierna sina mandat i fullmäktige. Socialdemokraterna hade en kandidatlista, men fick alltså inte in någon ledamot i fullmäktige.
Fyra av femton ledamöter är nya: Tommy Sjöblom (lib), Silvana Fagerholm-Sjöblom (lib), Guy Linde (ob) och Glenn Högback (ob).


Sottunga
På Sottunga fanns det i år två listor med kommunalvalskandidater, vilket är ovanligt. Lista A med 13 kandidater och Lista B med en kandidat. Båda listorna var partipolitiskt obundna. Alla invalda kandidater är från lista A.
Tre av nio ledamöter är nya: Mia Lindholm, Victoria Näfverborn och Björn Rönnlöf.


Sund

Parti 2007 Förändring från 2003
lib 4 -0
Lista A 2 -1
s 2 -0
Sundslistan 5 –
ob 0 -1
c 0 -5
Sundslistan motsvarar i stort sett centern i 2003 års val. Därför är det svårt att jämföra rakt av.
Sex av de tretton ledamöterna är nya: Michael Donalds (lib), Göte Winé (s), Desirée Zetterman (Sundslistan), Christer Lindqvist (Sundslistan), Christer Mattsson (lista A) och Rita Berglund (Sundslistan).


Vårdö
Parti 2007 Förändring från 2003
Lista A 3 -1
Lista B 6 1
I Vårdö är listorna partipolitiskt obundna, de två listorna motsvarar i stället i praktiken kandidaternas hemort där A är för södra delarna av kommunen och B är för de norra.
Tre av nio ledamöter är nya: Yngve Danielsson (B), Ann-Mari Enqvist-Pettersson (B) och Anders Mattsson (A).

ANNA BJÖRKROOS
ANNIKA ORRE