DELA

Mässa för att locka folk till sjöfarten

Sjöskolor, rederier och andra sjöfartsrelaterade organisationer presenterar sig på en rekryteringsmässa den 15 april.
Liknande mässor har ordnats på Åland sedan 2001.
– Syftet är att visa vilka möjligheter branschen erbjuder och att väcka intresse för sjöfarten. Det är också ett gyllene tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter, berättar Eva Mikkola-Karlström vid Förbundet för främjandet av Ålands sjöfart.

Seminarier
Samtidigt som rekryteringsmässan arrangerar Alandiabolagen och Det Norske Veritas shippingseminarier med aktuella teman.
– Dessutom ordnar vi i samarbete med landskapsregeringen och Svensk Sjöfartstidning ett sjöfartspolitiskt seminarium, med vilket vi hoppas locka även lokala, nationella och internationella politiker och tjänstemän.
Över 500 elever och lärare kommer att få information om sjöfartsbranschen, rederier, skolor och vilka möjligheter som finns till sjöss.
Mässan går av stapeln i Alandica. Banden Broken Door och Noll Disciplin uppträder.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax