DELA

Måsjakt i Mariehamn fördröjs

Måsjakten i centrala Mariehamn blir inte av denna sommar. Ett besvär mot stadsstyrelsens beslut fördröjer ärendet.
Något särskilt tillstånd från landskapet behövs inte om jakten sker med krutgevär, men däremot behövs de omkringboendes medgivande, säger jaktförvaltare Marcus Nordberg.
Benny Gustafsson vid företaget protection.ax har inte inlett den planerade jakten på mås i Mariehamns innerstad. Jakten sker i samarbete med företagare i Mariehamn som vill ha bort måsar som stör gäster på uteserveringar.
Stadsstyrelsen har gett sitt tillstånd för jakt på vardagar tidigt på morgonen, mellan klockan 4 och 6. Men stadsfullmäktigeledamoten Rauli Lehtinen har besvärat sig vilket fördröjer igångsättande av jakten, säger Gustafsson. Stadsstyrelsen har inte möte förrän i augusti.
Gustafsson har ännu inte lämnat in någon ansökan till landskapsregeringen för att då skjuta mås.
– Det räcker med markägarens tillstånd och det har jag fått och jaktkort har jag.


Boendes medgivande
Gustafsson hade planer på att bedriva jakten med luftgevär och för det skulle det ha behövts dispens från landskapsregeringen. Men jakten sker troligen med krutgevär, salongsgevär modell mindre.
– Däremot behövs det ett muntligt eller skriftligt medgivande från de boende om jakten sker närmare än 150 meter från stadigvarande boende, säger landskapsregeringens jaktförvaltare Marcus Nordberg.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds