DELA

Marstads vd bemöter kritiken från IP-Connect

Marstads vd Jan Blomqvist tycker inte att bolaget har agerat diskriminerande i frågan om bredbandsbolaget IP-Connects etablering i dess fastigheter.
– Vi har tagit fram allmänna avtal med anslutningsvillkor som ska gälla för alla som vill ansluta eller redan är anslutna, säger han.
I fredagens tidning berättade Nya Åland om Kommunikationsverkets beslut i tvisten mellan IP-Connect och Marstad.
IP-Connect hade vänt sig till verket efter att Marstad i slutet av förra året, efter flera förhandlingar, meddelat att man inte är intresserad av att ansluta sina fastigheter till IP-Connect. I utlåtandet konstateras att Marstad måste bemöta alla teleoperatörer på icke-diskriminerande villkor.
Verket ålägger Marstad att ge IP-Connect nyttjanderätt till det interna kommunikationsnätet. Men enligt IP-Connect har Marstad meddelat att man bara släpper in dem om de accepterar ett nytt avtal, som inte gällde när deras konkurrenter anslöts.
Marstads vd Jan Blomqvist säger dock att avtalet inte bara ska gälla IP-Connect, utan samtliga kommande och redan befintliga bolag.
– Det här är en ny situation för oss, och vi har fått bekanta oss med kommunikationsmarknadslagen. Tidigare har det bara funnits en lokal aktör och från vår sida ansåg vi att det vore bäst att reglera villkoren för alla och skapa ordning och reda. Det vi nu har gjort är att ta kontakt med Kommunikationsverket och bett om råd och sedan tagit fram förslag till avtalsvillkor.
Avtalsförslaget har varit på remissrunda hos berörda aktörer under sommaren, men enligt Blomqvist har IP-Connect inte lämnat in några synpunkter. Att Marstad skulle diskriminera bolaget, håller han inte med om.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén-Widung