DELA

Marstad prickas för diskriminering

Marstad vägrar öppna för IP-Connects fibernät trots att Kommunikationsverket uppmanar bolaget att göra det.
Nu tar IP-Connect frågan till stadsstyrelsen.
IP-Connect är bredbandsbolaget som 2009 började med att leverera internet i Brändö och Kumlinge och som i dag riktar in sig på att bygga fibernät i Mariehamn. Intresset för tjänsten har varit stort och nätförbindelsen kan redan erbjudas till många fastigheter i staden
Kunder från stadens fastighetsbolag Marstad har också anmält intresse för IP-Connects fibernät. Förhandlingarna med Marstad om anslutning till fastigheterna Lotsgatan 6 och 11 inleddes i maj 2013 men i slutet av året meddelade fastighetsbolagets ledning att man inte är intresserad av att ansluta sina fastigheter till IP-Connects nät.
IP-Connect, som anser att de har rätt att leverera tjänster på lika villkor som andra leverantörer, beslöt i juni i år att pröva frågan hos Kommunikationsverket i riket.
Kommunikationsverket avgjorde frågan för ett par veckor sedan och konstaterar i beslutet att Marstad bryter mot kommunikationsmarknadslagens 69 paragraf.
Kommunikationsverket ålägger i beslutet Marstad att ge IP-Connect nyttjanderätt till det interna kommunikationsnätet. Att det tekniskt sett är fullt möjligt är, enligt verket, utrett.
Nya Åland har försökt men inte lyckats nå Marstads vd Jan Blomqvist för en kommentar.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen