DELA

Marskogens lamm välkaste gården

Marskogens lamm i Finström Svartsmara vann röstningen om Välkaste gården under Skördefesten.
Det avslöjades vid ”efterfesten” i fredags.
Skördefesten med öppna gårdar och marknad höll efterfesten på Havsvidden i Geta.
Då offentliggjordes att Marskogens lamm utsetts till Välkaste gården. Gästerna på Skördefesten hade röstat via Skördefestpasset.
– På den vinnande gården finns gästfrihet, trivsel, hög kvalitet i produkten och presentation, omtanke och personlighet, var omdömen som lämnats.
Rösterna räknas procentuellt mot antal gäster som prickat i besök på respektive gård i Skördefestpasset.
På andra plats kom Haddnäs gård i Lemland följd av Ålands fotografiska museum i Sund.
Förutom äran får vinnaren en inteckning i vandringspriset, ett äppel gjort av åländskt äppelträd och tillverkad av Träbiten, Peter Lindberg.


Flera dagar
– På efterfesten 2009 kom det upp ett förslag att man bör ge en möjlighet för öppna gårdar att utvidgas till tre dagar och då inte arrangera marknad på Ålands landsbygdscentrum. Istället skulle öppna gårdar få möjlighet att utvecklas och få fler försäljare och besökare, rapporterar verksamhetsledaren Lena Brenner.
Både Ålands producentförbuds och Ålands hushållningssällskaps styrelser anser att man bör prioritera utvecklingen av öppna gårdar.
Ledningsgruppen för Ålands landsbygdscentrum (ÅLBC) har redan beslutat att man i varje fall inte arrangerar marknaden nästa år.
– Det kommer att ske stora förändringar inom organisationerna vid ÅLBC, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med personal för att genomföra marknaden. Naturbruksskolan kommer att läggas ner efter detta läsår och försöksstationens budget har kraftigt skurits ner så det finns inte personella resurser för mer än att ställa i ordning området runt försöksstationen, förklarar Brenner.
I stället blir det öppna gårdar i tre dagar, den 16–18 september. Öppettiderna är fredag och lördag kl 11–21, söndag kl 11–16.
Anmälningstiden för att anmäla sig till öppna gårdar 2011 går ut den 30 november i år.

Mårten Sundberg