DELA

Markservicebolag stämmer Air Åland

Air Åland stäms på 80.000 euro av bolaget Maavoima i Vanda som skött markservicen på Helsingfors flygfält.
Orsaken är främst det kontraktsbrott som Maavoima hävdar att Air Åland begått.
Bolaget Maavoima lämnade in stämningsansökan till Ålands tingsrätt i tisdags. Maavoima vill att tingsrätten ålägger Air Åland att betala en faktura på drygt 20.000 euro som förföll i december 2011 plus ränta och att dessutom betala 60.000 euro i skadestånd för kontraktsbrott.
I avtalet som bolaget Touch ´n Go tecknade med Air Åland 2006 anges uppsägningstiden till tre månader. I november 2011 övergick avtalet till Maavoima, och enligt Air Ålands begäran skickades en skriftlig överlåtelsehandling där övergången bekräftades. Air Åland gav även sitt godkännande till överlåtelsen, heter det i stämningsansökan.
I juli 2012 lade Air Åland ner flygtrafiken med omedelbar verkan. Enligt Maavoima informerades bolaget inte om att kontraktet skulle brytas i förtid och att kontraktsvillkoren inte skulle följas.
Air Åland ska nu svara på yrkandet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre