DELA

Marknadsdomstol häver ÅHS upphandlingsbeslut

ÅHS agerade i strid med lagen när man upphandlade konsulttjänsten för elplanering i den kommande geriatriska kliniken.
Marknadsdomstolen riktar nu kritik mot ÅHS och klinikens planeringskommitté uppmanas göra om och göra rätt.
Det var i juni förra året som Ålands hälso- och sjukvård upphandlade konstruktions-, VVS- och elplaneringen för kliniken genom en annons. Tre anbud kom in för elplaneringen och i september antogs konsultfirman Duopoint ingenjörsbyrå ab:s anbud.
Men som Nya Åland rapporterade i januari blev planeringen av kliniken sedan stillastående eftersom beslutet överklagades till marknadsdomstolen av en av de övriga anbudsgivarna, Matti Leppä Oy. Företaget ville att marknadsdomstolen skulle upphäva den del av upphandlingsbeslutet som gäller elplaneringen och förbjuda ÅHS att verkställa beslutet.


Behandlats likvärdigt
Matti Leppä Oy yrkade i sitt överklagade att företaget vid bedömningen av kvalitetet hos anbudsgivarna fick flest poäng. Dessutom hade företaget det lägsta anbudet – 77 000 euro mot den vinnande anbudsgivarens 108 000 euro. Därför, ansåg firman, borde deras anbud ha antagits.
Matti Leppä Oy påpekar också på att Duopoint hade lämnat in ett gemensamt anbud för VVS- och elplaneringen trots att delarna var åtskilda i anbudsförfrågan – och därför borde förkastas.
ÅHS svarade i sitt bemötande att marknadsdomstolen ska förkasta besväret, att samtliga anbud har behandlats likvärdigt och att upphandlingsbeslutet grundar sig på att ÅHS ska anta det anbud som är totalekonomiskt förmånligast.
Marknadsdomstolen ger ÅHS rätt på en punkt, men är kritisk till flera andra delar i ÅHS förfarande kring upphandlingen.
Påföljderna för ÅHS blir enligt domen att upphandlingsbeslutet ska hävas och verkställigheten förbjudas vad gäller elplaneringen. Om man trots allt skulle verkställa beslutet förelägger domstolen ett vite om 15 000 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén