DELA

”Märkligt utspel” om åländskt vin

Fem hektar åländska vinodlingar tas av EU fram som ett argument mot jordbruksstödet för södra Finland. Orsaken är att Finland vill med på listan över vinodlarländer.
Men på jordbruksministeriet i Finland är man förvånade över att artikel 141 och några vindruvsrankor på Åland kopplas ihop. Det säger Sölve Högman, chef för landskapsregeringens jordbruksbyrå. Han talade med ministeriet på onsdagen.
– De flesta tycker det är ett märkligt utspel av kommissionären.
– Jag skrattade för mig själv. Inte kan det vara så illa ställt i Finland. Att man vill bli vinodlarland är en signal om att det går rätt bra, säger jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel i en intervju för tidningen Helsingin Sanomat.
Fischer Boel säger att det är klart motstridigt att Finland dels vill fortsätta med det nationella 141-stödet, dels vill bli infört i EUs A-zon för vinodling.
Orsaken till att Finland vill betecknas som vinodlarland är enligt Helsingin Sanomat att 20 odlare på Åland provodlar en sibirisk druva för att göra gårdsvin. Om Finland inte finns på listan så får odlarna inte sälja sitt vin.
Finland kämpar för att få fortsätta betala ut det som kallas 141-stöd till jordbrukare i södra Finland. Det här motiverar man med att förhållandena i södra Finland är ogynnsamma och kalla. Om man samtidigt vill bli vinodlarland ger det en helt annan bild av klimatet.
Fischer Boel säger till Helsingin Sanomat att hon är medveten om att den finländska vinodlingen är koncentrerad enbart till Åland.
Jordbruksminister Sirkka-Liisa Anttila är enligt tidningen medveten om den här konfliken mellan vinodlarstatus och 141-stödet. Hon säger att det är skäl att hålla en låg profil gentemot EU vad gäller vinodlarstatusen.
Till EUs A-zon för vinodling hör bland andra Sverige och Danmark. Alla EU-länder utom Finland och Litauen har officiellt klassats som vinodlarländer.

Förstår inte
I intervjun säger Mariann Fischer Boel att hon inte förstår Finlands krav att få fortsätta betala ut nationellt stöd till jordbruket i södra Finland.
– Vi har varit hyggliga mot Finland i 13 år. Alla kan läsa i anslutningsavtalet att det har gällt stöd under en övergångsperiod.
Den nuvarande stödperioden löper ut vid årsskiftet. Det är EU-kommissionen som fattar beslut om eventuell förlängning. Enligt uppgifter på tisdagskvällen blir nästa möte mellan Fischer Boel och de finländska förhandlarna i mitten av november.
På rikssidan går debatten om 141-stödet het. På oppositionshåll i riksdagen har man ställt kravet att Finland inte ratificerar EUs nya reformförslag om stödet inte förlängs.

Under behandling
På Åland odlas inte mycket vindruvor. Det handlar om knappa en hektar eller runt 2000 stockar. För de åländska odlarna skall få göra vin av druvorna krävs att Finland registreras som ett vinproducerande land. Den ansökan har lämnats in och är under behandling.
Nu menar alltså EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fisher Boel att Finland inte kan få både stöd enligt artikel 141, som är ett stöd för jordbrukare som odlar under svårare klimatförhållanden än i övriga delar av Europa, samtidigt som man har det så varmt att man kan odla vindruvor.
– Det är konstigt att man kopplar i hop de två sakerna för de har ingenting med varandra att göra. Det finns ingenting i artikel 141 som säger att Finland inte kan bli ett vinproducerande land, säger Sölve Högman.

Förklarande brev
Sölve Högman kontaktade på onsdagen jordbruksministeriet för att höra hur allvarligt de ser på kommissionärens utspel.
– Stadssekreteraren skall skriva ett brev till kommissionärens kabinett och förklara saken. De åländska druvodlingarna är mycket små och vinet skall produceras i liten skala för turister i gårdsbutiker.
Vindruvsodling på Åland kan aldrig växa sig stort. Förhållandena är för svåra.
– Druvor ställer stora krav. Odlingarna måste vara i lä för nordliga vindar och helst på en sydsluttning.

Politisk fråga
Det här har nu blivit en politisk fråga som lyfts från tjänstemännens bord.
– Frågan kommer att avgöras i diskussioner mellan ministrarna. Men jag har svårt att tro att åländska druvor kan användas som argument mot att Finland får fortsatt stöd enligt artikel 141.
Frågan har fått stor medial genomslagskraft. Finländsk tv kom på onsdagen till Åland för att göra ett reportage.
– Det har blivit en kul grej, men någon betydelse för Finlands möjlighet att få fortsatt stöd 141 har det knappast.
Sölve Högman menar att EU snart måste komma med ett ställningsstagande angående stöd 141.
– Jag tror nog att Finland får fortsatt stöd, men att villkoren förändras.
I riket ser man frågan stöd 141 som livsviktigt för jordbruket och statsminister Matti Vanhanen tänker göra allt för att möjligheten till stöd skall behållas.

HARRIET TUOMINEN
KARIN ERLANDSSON