DELA

Märket glänser igen

Två somrars förberedande och två månaders målande har krävts men nu är Märkets fyr som ny igen.
Restaureringen av fasaderna på Märkets fyrbyggnader är nu färdiga. Efter åtta veckors arbetande är byggställningarna nerplockade.
Följande arbeten har utförts: målning av fyren, restaurering och målning av andra byggnader, förnyelse av fönster och plåttak, dessutom har betongbryggan mellan byggnaderna fixats till.
Nästa projekt för Finlands fyrsällskap blir att lösa energifrågan. Troligtvis kommer man att införa bergvärme som får tilläggsenergi från vinden. När fyrbyggnaden blivit uppvärmd kan arbetsgruppen sedan koncentrera sig på att restaurera husets insida.
Slutligen bör hamnen fördjupas. I dagsläget kan den inte utnyttjas eftersom den bara är trettio centimeter djup.
På Märket har över femtio frivilliga jobbat under sommaren med att restaurera husen och ge service åt turisterna.
Finlands Fyrsällskaps vision är att Märket ska kunna bosättas året runt och att den ska bevaras en lång tid framöver. (tl)