DELA

Märkesjeans är bra för miljön

Agenda 21 anordnar i sommar en kampanj för att upplysa folk om miljöfrågan när det gäller kläder. Miljön påverkas mer än folk tror vid klädproduktionen och den slit och släng-kultur som har skapats.
Jeans är en av de stora bovarna när det gäller att påverka miljön. I jeans används bomull vilket är en av världens mest besprutade grödor. Vid framställning av jeans går det åt 8.000 liter vatten och 0,5 kilo kemikalier. Vattendragen utanför dessa industrier blir färgade beroende på vad som är mode. Det är därför bättre för miljön att köpa ett par märkesjeans som håller länge än att köpa flera billigare som inte är lika tåliga.
Jeans är också ett slow fashion som aldrig riktigt går ur mode vilket göra att de går att ha en längre tid.
Industrierna som tillverkar olika bomullstextilier ligger ofta i låglöneländer i sydostasien. 40.000 dör varje år av bekämpningsmedel från bomull, 99 procent av dessa kommer från utvecklingsländer.


Ekojeans
Det finns jeans som tillverkas av obesprutad bomull. Dessa jeans ligger ungefär på samma pris som ett par märkesjeans gör idag.
– Det kan vara lite svårare att få tag i ekojeans på mindre orter men på Åland har det åtminstone funnits tidigare. Annars finns ju alltid Stockholm där även de stort butikerna brukar ha några upplagor inne, säger kampanjledaren Ann Hurme.
– Om några personer går in i affärerna och frågar efter ekojeans brukar de ofta införskaffa för framtiden, säger kampanjarbetare Simon Påvals.
För den som vill köpa miljövänligt har Agenda 21 tre snabba frågor som kunden kan ställa i butikerna:
n Har ni miljömärkta jeans?
n Vad har ni för kläder av ekologisk bomull?
n Går det att köpa fair trade-kläder här?


Slit och släng
Det har skapats en kultur där vi använder kläder endast under en kortare tid och sedan slängs de. Företagen tjänar på detta och folk köper kanske de billigare som inte tål lika mycket och köper sedan nytt. På detta blir det mycket sopor som i sin hur släpper ut mycket koldioxid. Kläder som slängs är många gånger också i relativt bra skick och skulle kunna användas längre än de gör.


Klädbyte
Under kampanjen far Agenda 21 runt på kommunbesök för att informera om dessa problem. För att intressera folk anordna man en återvinningsverkstad för barn där de hittar på saker med återanvända material. Kampanjen avslutas med ett klädbyte på Kakelhallen den 7 augusti.
– Vi tror att det kan vara Ålands första riktigt ordentliga klädbyte. Det går till så att man lämnar in några plagg, till exempel fem stycken, och sen så får man komma på kvällen och få fem andra klagg. Plaggen som byts får inte vara allt för slitna, säger Ann Hurme.
Under kvällen kommer Agenda 21 också ha servering och musik för att göra det ännu trevligare.

Joakim Pettersson

joakim.pettersson@nyan.ax