DELA

Markbristen hämmar Mariehamn

Stadsdirektör Bjarne Pettersson tycker att en kommunreform är nödvändig – i synnerhet på landsbygden och i skärgården.
– Mariehamn klarar sig alltid. Problemet för oss är bristen på mark för egnahemstomter, handel och småindustri. Det hämmar stadens utveckling.
År 2008 hade staden ett överskott på 2,3 miljoner euro. Att nästa bokslut kommer att visa samma goda resultat är knappast troligt.
– Vi räknar inte med ett minus men i sämsta fall kan det bli så, konstaterar Bjarne Pettersson.
Skatteintäkterna, och särskilt intäkterna från samfundsskatten, minskar.
– Landskapsregeringens förslag att justera den kommunal andelen av samfundsskattesatsen på Åland är synnerligen betydelsefullt. Det är skillnaden mellan att vi klarar oss hyfsat eller får stora problem.
Går det inte vägen förlorar staden förlora cirka 2 miljoner euro per år och det skulle kännas.
– Blir ekonomin radikalt sämre handlar det om att gallra bland tjänsterna, ta mera lån eller höja skatterna.

Har hopp
Bjarne Pettersson tror ändå att staden kommer att klara sig okej – så länge folk har arbete.
– Däremot tror jag att vi måste vara beredda att ta ställning till prioriteringar av olika slag i högre grad än tidigare.
Vad kommer i första hand?
– Vi måste prioritera de lagstadgade uppgifterna, som äldreomsorg, dagvård och skola.
Vad ska ni spara pengar på?
– Att gå ner i standard på servicenivån som i dag är hög. Investeringarna blir mindre och så kan fritid och kultur beröras.

Mycket återstår
Investeringstakten i Mariehamns stad har varit hög de senaste åren.
– Och vi har flera stora investeringar framför oss, bland annat om- och tillbyggnad av Trobergshemmet, nya daghem samt investeringar i kommunalteknik. Jag tycker att det är viktigt att staden fortsätter att investera, särskilt under lågkonjunktur. Vi har också stora satsningar på Övernäs skola så att den kan bli en fungerande 1-9 skola, men det kommer först efter Trobergshemmet. Vi har ekonomiskt och praktiskt utrymme att investera för cirka 7-8 miljoner per år så vi bör slå av på takten.
Att bygga ut och ordna äldreomsorgen på ett bra sätt är stadens största utmaning, säger Bjarne Pettersson. För att kunna ta hand om de ökande antalet äldre i framtiden kommer staden att tvingas bygga ut sin äldreomsorg ytterligare.
– Det behövs säkert flera former av serviceboenden och gärna i privat regi.

Tror på kommunreform
Dagens kommunindelning är inte naturlig, tycker Bjarne Pettersson. Han tror inte att dagens kommunstruktur finns kvar om 20 år. En reform är nödvändig.
– På landet skulle de behöva en ny struktur, kommunerna är för små.
Pettersson tror däremot inte på en sammanslagning mellan Mariehamn och Jomala.
– Man måste ha ett helhetstänkande. Det går inte att slå ihop de två största kommunerna och lämna resten. Mariehamn klarar sig alltid. Problemet för oss är bristen på mark för bland annat egnahemstomter. Det hämmar stadens utveckling.

Järsöområdet
Stadsdirektören säger att det skulle vara logiskt om Järsö hörde till Mariehamn. Men Lemlands kommun är inte intresserad av att göra någon justering av gränserna. Skatteunderlaget i området är för starkt.
– Tillhörigheten är väldigt onaturlig men jag ser ingen snabb lösning. Mot Jomala har vi ju också en onaturlig gräns som går genom bostadsområdena.
Ett ökat samarbete mellan kommunerna är intressant, säger han.
– Stan är beredd att samarbeta med andra och gör det redan. Men det vill till att nyttan är ömsesidig.
Ett skolsamarbete pågår med med Lemland och är aktuellt även med Jomala.
– Det handlar bland annat om att vi tar emot elever från Lemland/Järsö-området som hemkommunen betalar för.

Markbrist
Det är viktigt att staden växer och utvecklas, säger Pettersson. För att öka omsättningen och bibehålla konkurrenskraften behövs privata satsningar i centrum.
Staden måste skapa förutsättningar genom sin planering och genom egna investeringar.
– Vi bör heller inte vara främmande för byggande av höga tornhus på lämpliga ställen i staden. För utvecklandet av konferensturismen krävs att det byggs nya högklassiga hotell.

Behöver evenemangsområde
En fråga som ständigt dyker upp i debatten är Marieparkområdet. Dennis Jansson köpte Mariepark år 2002. Klagomål från grannar och restriktioner från Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet har satt käppar i hjulet för Janssons visioner. Han har nyligen lämnat in en anhållan om att få byta Mariepark mot Möckelö havsbad.
Mariehamn med sina många evenemang behöver ett evenemangsområde inne i stan, tycker Pettersson.
– Men jag har förståelse för Dennis Janssons anhållan. Det kan finnas alternativa platser för rockkonserter och Marieparkområdet kan planeras för andra ändamål. Ärendet kommer att behandlas seriöst och konstruktivt.

Befolkningen ökar
Invånarantalet ökar i Mariehamn och flyttningsrörelsen är stor. För första gången är det inflyttarna från icke nordiska länder – letter, kurder, rumäner, ester och thailändare – som skapar det största inflyttningsnettot i kommunen. Hittills i år handlar det om över 60 personer.
– Det är en intressant trend som vi ska ta vara på.
Hur då?
– Genom att de får en bra start med språkundervisningen, genom att de får jobb.
Lyckas Mariehamn integrera de inflyttade i samhället, tycker du?
– Jag tror att vi är bra redan i dag men man kan alltid bli bättre.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax