DELA

Markant drogökning på 10 år

1999 sades det vara omöjligt att köpa hasch på Åland. Och ”endast” 50 personer var knarkmisstänkta.
Det visar en titt i arkivet.
I oktober 1999 rapporterade Nya Åland att ingen ny ungdom börjat knarka efter senhösten 1998. Det hade polisen och fältarna belägg för.
Endast 17 av de 50 knarkmisstänkta betecknades som missbrukare. Vid den här tiden hade polisen nyligen nystat upp en härva med 50 ungdomar inblandade, till dem hörde sådana som endast provat på hasch någon gång.
Just nu utreder polisen en rekordstor knarkhärva och i dagsläget är 60 personer misstänkta och tre huvudmän sitter häktade i riket. Kilovis med amfetamin har smugglats in under hösten, våren och vintern. (tl)