DELA

Markägarprotest mot ändrad allemansrätt

Tanken på att turister nu skall få tälta fritt och båtfolk guidas till naturhamnar uppskattas inte av markägarna.
De motsätter sig förändringarna med motiveringen att de som livnär sig på campingplatser eller gästhamnar drabbas.
Nya Åland har tidigare skrivit om den pågående omskrivningen av allemansrätten. Anledningen till att texten förändras är att juristerna har kommit underfund med att det inte finns något stöd i lagen för att kräva att alla övernattningar i naturen alltid skall ha markägarnas tillstånd.
Ålands producentförbund, som bevakar markägarnas intressen, protesterar nu mot förändringarna.
– Det är med bestörtning vi i massmedia tar del av förslag om att ändra allemansrätten, skriver producentförbundets vd Henry Lindström i ett brev till landskapet.
Enligt markägarna tar landskapet varken hänsyn till seder och bruk eller till den åländska småskaligheten och känsliga naturen.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen