DELA

Markägarna säger ja igen om bytesavtal dammas av

Alla markägare i Godby-Ämnäs som skrev under markbytesavalen 2005 – utom en som Nya Åland inte har fått kontakt med – skulle säga ja igen om frågan åter blev aktuell.
I Nya Åland i går deklarerade miljöminister Katrin Sjögren (Lib) att hennes förstaval för en ny golfbana fortfarande är Godby-Ämnäs och att hon motsätter sig en utvidgad bana på Stornäset i Kastelholm.
En titt bakåt i tiden visar att det har gått snart fem år sedan de sex markägarna i Finström skrev under avtalet om markbyte med landskapsregeringen. Förutom byte av mark ingick ett par mindre markaffärer.
Om avtalen hade förverkligats hade det inneburit att Grelsby kungsgårds landskapsägda marker hade övergått i privat ägo, något som museibyrån motsatte sig och som väckte en proteststorm bland allmänheten.

Till Dahlman
– Den största biten av Grelsby kungsgård – 97 hektar – skulle vid ett byte ha tillfallit Wille och Johan Dahlmans bolag Fastighets ab Godby-Söderskog. Av detta är 35 hektar åkermark, 22 hektar betesmark, 8 sumpmark och 32 hektar impediment.
I utbyte skulle landskapet ha fått cirka 88 hektar av fastigheten Söderskog i Ämnäs – 65 hektar skogsmark, tre hektar tillandning och 20 hektar impediment.
– Pär Mattsson skulle ha fått cirka 7 hektar åkerområde i utbyte mot sammanlagt 6,5 hektar på Strömsängarna.
– Hjördis och Åke Karlsson skulle ha bytt ett markområde mot en del av kungsgården.
– Mikael och Åsa Pellas skulle ha fått ett sammanhängande åkerskifte på 6,3 hektar i Godby by i utbyte mot ett 3,4 hektar stort åkerskifte väster om Strömsängsvägen.
– Åke Jansson skulle ha fått 25.000 euro för 2,5 hektar mark i Ämnäs.
– Lars Nyberg skulle ha fått 15.000 euro för knappt en hektar av fastigheten Lassebo.

Vad säger de i dag?
Nya Åland har kontaktat markägarna för att höra vad de skulle säga om planerna på en golfbana i Godby-Ämnäs dammades av och de förfallna markavtalen skulle återuppstå.
Frågan går först till Johan Dahlman.
– Ja, utan min medverkan skulle det ju inte gå, säger han och skrattar.
Han har inte haft kontakt med de andra markägarna sedan föravtalen begravdes för ett par år sedan, men säger sig trots det veta att de som han anser sig ha blivit illa behandlade av politikerna som lät allt rinna ut i sanden.
– Jag förstår mycket väl att golfklubben vill utveckla sig och garderar med Stornäset, men om man ska göra en storsatsning på golfen är det fortfarande Godby-Ämnäs som gäller. Det skulle bli en helt ny anläggning som vem som helst kan driva. Banan skulle verkligen utveckla golfnäringen och gynna turismen och hela Ålands utvecklingsmöjligheter.

Dörren inte stängd
Vad skulle du säga om du fick frågan om ett nytt markbytesavtal i dag?
– Jag skulle inte stänga dörren. Om lantrådet skulle ta kontakt med mig så tycker jag att jag har en moralisk skyldighet att utgå från det avtal som lagtinget och jag har godkänt. Det är ingen hemlighet att jag är väldigt besviken på henne för att hon inte har tagit tag i ärendet.
Någon tilltro till näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) har han inte.
– Vi markägare bjöds in på nåder när han nyss hade utsetts. Men jag ville inte träffa en näringsminister som triumferande deklarerade att han blivit utnämnd enbart för att stoppa golfbanan i Godby-Ämnäs. Och det får du gärna citera mig på!

Också de andra
Också de andra markägarna är fortsättningsvis positiva till att ingå nya markbytesavtal.
Pär Mattsson:
– Jag är beredd att teckna under ett avtal om villkoren ser likadana ut som förra gången.
Mikael Pellas:
– Helt klart ja. Jag skrev under avtalet och det är helt och hållet upp till landskapsregeringen. Jag har varit positiv till markbytet hela tiden och det är jag fortfarande.
Åke Karlsson:
– Jag tycker att golfbanan ska byggas i Godby-Ämnäs. Helt klart, absolut.

Sålt till Dahlman
Lars Nyberg:
– Jag har sålt området till Johan Dahlman.
Åke Jansson kunde inte nås under gårdagen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax