DELA

Markägarmöte hölls i går för golf- och miljösatsning

I går kväll träffades markägare i Vårdö för diskussion om ett nytt jätteprojekt som håller på och tar form.
I grunden handlar den skissade satsningen om miljön, men också en fullskalig golfbana ryms med.
Primus motor för projektet är Jarl Danielsson, numera pensionär och medlem i den åländska tankesmedjan som har miljöarbetet på Åland i fokus.
Primärt handlar satsningen om att rädda Lövösundet.
– Lövösundet är i dåligt skick och behöver restaureras. Där föddes tanken på det som nu håller på och tar form, berättar han.

Näringsfällor
Han kommer ihåg tiden när Vargata träsk – i dag mer eller mindre en kloak – var en levande sjö. Lövösundet riskerar att gå samma öde till mötes om inget görs.
– Visionen är att nu när hushållens avlopp leds till reningsverket och inte längre belastar Vargata träsk så ska vi försöka få till stånd fosfor- och kvävefällor så att inget orenat vatten mera når diket.
Kommunen planerar en våtmark mellan reningsverket och Lövösundet, en åtgärd som också skulle fånga upp näringen i vattnet.
Jarl Danielsson ser framför sig en återställd sjö där man kunde anlägga en badstrand vid den grunda stranden. Just för att det är så grunt lägger sig isen tidigt, så även långfärdsskridskoåkare kan lockas till Vårdö.
– Dessutom skulle en restaurering leda till att vi fick en jättefin sjö för fiskreproduktion och fåglar.

Sand till golfbana
Också Sandösund behöver muddras för att få bättre vattengenomströmning, konstaterar han. Och eftersom muddermassorna i så fall består huvudsakligen av sand så kan de användas, till exempel till att anlägga sandstranden.
Här föddes nästa tanke – att sanden kan återanvändas också till en golfbana i området. Planeringen har pågått en tid och banarkitekt är redan inkopplad.
– Skulle vi dessutom får ett eller ett par vindkraftverk till i Vårdö så kunde vi bli väldigt gröna!
En golfbana förutsätter boende av hög kvalitet. Jarl Danielsson och turistföretagaren Olof Salmi tänker sig flytande hus.

Tre byar äger
– Det mesta ägs samfällt av tre byar – Vårdöby, Lövö och Vargata. Om byarna kan gå samman i en organisation som vill satsa på visionen kan vi få ihop ett grundkapital som gör att vi kan koppla in också EU på finansieringen. Det här kunde bli ett modellområde i miljöhänseende med många samverkande delar, säger Jarl Danielsson.
Söndagskvällens möte hölls så sent att Nya Åland inte hann få med markägarnas synpunkter. Vi återkommer till dem.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax