DELA

Marinens årliga besök på Åland

På onsdagen kom chefen för finska marinstaben Hans Holmström och hans närmaste medarbetare på besök för den årliga diskussion som förs mellan självstyrelsens och marinens högsta ledning.
Besöken hålls vartannat år på Åland och vartannat år på fastlandet och talmannen och lantrådet stod som värdar för onsdagens besök.
– Mötena hålls för att upprätthålla goda kontakter mellan marinen och Åland, säger landshövding Peter Lindbäck.
– Diskussionerna som fördes var öppna och vänliga, vi diskuterade eventuella hotbilder och annat som hör till marinens område. Som brukligt gjordes det också upp en årsplan för samarbetet.
Marinens ledning åkte sedan hem med den robotbåt som lämpligt nog var på inspektionsbesök på Åland. (la)