DELA

Mariepark Ab ordnar landskapets julfest

Innovativitet, upplevelse och ändamålsenlighet.
Det var några kriterier för landskapets upphandling av julfest, där notan stannade på 24.750 euro.
Tre bolag kom med i landskapsregeringens kansliavdelnings upphandling av årets julfest för de anställda: Arkipelag Ab, Mariepark Ab och andelslaget Toptimal. För de flesta är nog Mariepark och Arkipelag välkända nöjesaktörer. Andelslaget Toptimal består av turismstuderande på Novia i Åbo. Toptimal har tidigare bland annat utfört undersökningar av turismen i Åbolands skärgård på uppdrag av Pargas stad och arrangerat Olofsdagen i Nagu.
Upphandlingen gjordes som en utvärdering av varje firmas upplägg och en prisjämförelse. Alla utvärderingspunkter poängsattes mellan 1 och 3. Billigast var Mariepark Ab med en totalkostnad på 24.750 euro. Tvåa kom Arkipelag med 25.000 euro jämnt, och sist Toptimal med 33.991 euro och 40 cent.
Upplägget för festen poängsattes också enligt kategorierna innovativitet, upplevelse och ändamålsenlighet.
Mariepark Ab ansågs ha lämnat det mest totalekonomiskt fördelaktiga anbudet, och vann därmed upphandlingen.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson