DELA

Mariehamnarna får höjd skatt till 16,5 procent 2009

Med rösterna 15 mot 12 gick stadsfullmäktige sent i går kväll in för att höja skatten nästa år från 16 till 16,5 procent. I pengar betyder det en miljon euro extra för de stora investeringar som väntar.
Debatten blev lång och känslosam. Anthonio Salminen (bilden) var den ivrigaste motståndaren till skattehöjningen i fs-lägret.  
Det blev rena maratondebatten när stadsfullmäktige debatterade för och emot skattehöjning i går kväll. Ännu klockan 22 fanns det många talare kvar på listan – de som inte höll anförande av de 27 ledamöterna var lätt räknade.
Nio liberaler och sex socialdemokrater talade för en höjning med 0,5 procent till 16,5 medan nio frisinnade/obundna, två från centern och en från Mariehamns framtid talade för att behålla skatteprocenten vid nuvarande 16.
I pengar handlar det om cirka en miljon euro av en totalbudget på 69-70 miljoner euro för nästa år. För en mariehamnare med en månadslön på cirka 2.00 euro innebär en höjning cirka 10 euro till i skatt per månad.
Många av argumenten som lyftes fram för och emot har redan nämnts i insändare från de olika lägren. Mest sifferbakgrund hade Folke Sjölund (lib) som i sitt inlägg framhöll att det inte för 2009 finns någon egentlig anledning att höja skatteprocenten, men att skatteprognosen för 2010 och -11 är alltför optimistisk. Lågkonjunkturen kommer att sänka samfundsskatterna och också inkomstskatterna sjunker jämfört med prognosen, räknar han med.

Äldre och skolbarn
Liberaler och sossar vill höja skatten nu för att ha råd med de stora investeringarna i Trobergshemmet och Övernäs högstadieskola och möjligen också i Nyängens daghem.
Även om skatteprocenten höjs så bör stadsstyrelsen tillsammans med personalen se över var man kan spara framöver – utan att sänka servicenivån, framhöll de.
Sossarna ville dessutom att hamnavgifterna skulle höjas för att den vägen få in mera pengar till stadens kassa.
– Avgifterna har länge legat stilla.

Vallöfte
Frisinnade, obundna, centern och Mariehamns framtid vill behålla skatteprocenten för att det inte nu är nödvändigt att höja. Flera talare undrade varför (lib) och (s) frångått vallöftet som alla partier var eniga om, nämligen att inte höja skatteprocenten under mandatperioden.
Verkligheten förändras, var svaret. Motfrågan var varför de fyra partierna frångått den överenskommelse som gjordes under arbetet med budgeten – att staden behöver ha 2 miljoner euro som buffert inför de kommande investeringarna. Något svar gavs inte på frågan – bara att staden måste få fler invånare snabbt för att öka skattebasen.

Kostar mera
Tage Silander (fs) nämnde en möjlighet till inbesparingar för att kunna behålla nuvarande skatteprocent med samma servicenivå som i dag.
– De som använder servicen ska betala mer eller mindre i avgift för den. Bussbiljetterna är det tydligaste exemplet. Servicen i Mariehamn håller en mycket hög nivå och kostar samtidigt mycket mera än servicen på fastlandet. Vi vill göra en ordentlig jämförelse för att se om vi kan göra saker annorlunda. Vi efterlyser en kreativ process där man undviker tidiga låsningar. Det finns klokt folk i alla partier!

Klarar nästa år
Ord som ”vulgärdebatt”, ”snömos” och annat som sagts och skrivits lyftes fram i debatten. Många fs-inlägg var känslosamma, till exempel Harriet Lindeman som underströk att det inte är någon fara för välfärden nästa år även utan skattehöjning.
– Vi vill se vad man kan göra innan man höjer skatten. Nästa år klarar vi ekonomin utan höjning, och man behöver ju inte höja för säkerhets skull. Fullmäktige borde vänta ett år med det beslutet.
Hon tyckte också att det är dags för det andra lägret att ”sluta trumma in budskapet att fs vill skrota välfärden i staden”.
– Så länge jag är med i fullmäktige har välfärdsfrågorna högsta prioritet!
Christian Beijar (s) såg sig tvungen att korrigera.
– En höjning handlar om att klara av investeringar i äldreomsorg, skola och barnomsorg och att få budgeten i balans – inte att skära i välfärden om skatten inte höjs, sa han och betecknade höjningen som ”ansvarsfull politik”..

Betala för bilism
Rauli Lehtinen (lib) tog fasta på Tage Silanders inlägg om att avgifterna ska betalas av användarna.
– Jag har i flera år talat för att de som kör bil ska betala byggandet av nya parkeringsplatser föra tt cyklister och fotgängare ska slippa vara med. Men det går inte. Där är det nix!

ANNIKA ORRE
annika.orre@nyan.ax