DELA

Mariehamnare får putsa närmiljön

Mariehamns stad öppnar nu för medborgarna att ideelt vara med och sköta grönområdena i staden.
Det handlar om parkskogar och andra områden som gränsar till tomtmark. Målet är att byalag, båtlag, bostadsbolag eller enskilda medborgare ska hjälpa staden att vårda grönområden.
Stadens samhällstekniska avdelning har sammanställt hur medborgarna ska gå till väga om de vill hjälpa till. Innan man inleder något röjarbete ska stadsträdgårdsmästaren kontaktas så att det aktuella området kan besiktas och fotograferas.
Sedan skrivs ett skötselavtal som beskriver grönområdets status och vilka åtgärder som ska utföras. Avtalen gäller ett år i taget men kan förnyas. I första hand kan det handla om att röja sly och gräs. Däremot får man inte fälla träd. Det ska även i fortsättningen utföras av stadens personal.
Läs mer i papperstidningen! (ar)