DELA

Mariehamn missar upp till 1,5 milj per år

Mariehamns stad missar varje år mellan 1 och 1,5 miljoner i skatteintäkter eftersom politikerna hittills har sagt nej till att ta ut skatt för stadigvarande bostad av stadsborna.
Men nu verkar en nyordning vara på gång.
I årets budget för Mariehamns stad finns beskattningsvärdet angivet för alla ägobostäder där invånarna bor stadigvarande. Beskattningsvärdet är 203 miljoner euro, och om staden skulle ta ut det maximala enligt lagen så skulle stadskassan varje år spädas på med mellan en och en och en halv miljon euro.
Hittills har politikerna valt att inte ta ut skatten på fast bostad eftersom man velat stimulera boende i Mariehamn, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS).
– Däremot har vi inom staden diskuterat att införa ett nytt system där de som har sin stadigvarande bostad i Mariehamn och betalar skatt till staden visserligen skulle påföras en sådan här skatt men den skulle kvittas mot kommunalskatten och alltså inte inte innebära någon skatteökning. Syftet med att börja ta ut en skatt på fast boende är att det finns många invånare som i dag inte betalar någon kommunalskatt till staden eftersom de lyfter lön via bolag eller får sin inkomst från utlandet. Genom det nya systemet skulle också de betala en del skatt till staden, förklarar han.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre