DELA

Mariehamn drar in tjänster

Två tjänster dras in och fem lämnas vakanta.
Det är förslaget till hur stadens sociala sektor skall bemöta sparkravet inför 2015.
Då stadsfullmäktige i juni klubbade budgeten för nästa år bantades socialsektorns andel från 29,4 miljoner euro till 29,1. I dag är det dags för socialnämnden att slå fast hur man skall spara in de 318 000 euro som ströks.
Att höja taxorna går inte eftersom fullmäktige i juni också beslöt att de skall hållas oförändrade nästa år. Alltså måste nämnden skära i personalen och i verksamheten.
Sparandet kompliceras av att kostnaderna för både lagstadgad institutionsvård och handikappservice ökar, av att det nya daghemmet Neptunus i Idrottsgården öppnar och också av att staden måste ha beredskap för att ta emot flyktingar nästa år.
Enligt det förslag som socialdirektör Susanne Lehtinen lägger fram dras två tjänster in, en ekonom och en familjedagvårdare. En tjänst som vårdchef inom äldreomsorgen och drygt tre som närvårdare lämnas vakanta och barnatillsyningsmannen får fortsätta att jobba på deltid.
En omorganisering inom barnomsorgen leder till att antalet daghemsföreståndare minskar från tio till sju och dessutom väntar en omorganisering av hemtjänsten för att minska antalet enhetschefer. Inom äldreomsorgen görs en institutionsavdelning i Trobergshemmet om till effektiverat serviceboende och samtidigt med det ser man också över personalbehovet där.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen