DELA

Männen sämst på att rösta

För första gången någonsin var kvinnorna aktivare röstare än männen i precis varje kommun på Åland.
Skillnaden mellan könen är stor visar Åsubs rapport.
– Valdeltagandet i lagtingsvalet sjönk i år för första gången sedan 1991 och blev 66,9 procent, vilket kan jämföras med 67,8 procent 2007. I kommunalvalet minskade aktiviteten för andra valet i rad och blev 64,3 procent efter att ha varit 66,4 procent vid förra valet, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå i sin sammanställning över valdeltagandet.
Det var både färre kvinnor och färre män som röstade men det var de åländska männen som var valets största soffliggare.
– I lagtingsvalet röstade 69,0 procent av de röstberättigade kvinnorna mot 64,7 procent av männen. I kommunalvalet var kvinnornas valdeltagande 66,7 procent och männens 61,8 procent. I år var för första gången kvinnornas röstningsaktivitet större än männens i varje kommun i både lagtings och kommunalvalet.
I Kökar var skillnaden mellan könen allra störst, 20 procentenheter. Där röstade jämförelsevis fler kvinnor och färre män i lagtingsvalet än i de andra kommunerna.

Sottunga minskade
Det största valdeltagandet noteras i skärgården och det lägsta i Mariehamn.
– Mariehamn låg lägst också av de enskilda kommunerna, medan Kumlinge placerade sig främst i lagtingsvalet och Sottunga i kommunalvalet. I alla kommuner utom två var deltagandet i lagtingsvalet större än i kommunalvalet.
Läs mer i paperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen