DELA

Männen för få i kyrklig nämnd

Ett förslag till vilka som ska sitta i direktionen för barnverksamheten i Mariehamn stoppades.
Anledningen var att männen var för få. Och kvinnorna för många.
Både kvinnor och män ska ta ansvar för kyrkans arbete med barn och ungdomar. Och ansvaret ska fördelas lika.
Det blir nu resultatet efter en extra genomgång när direktionen tillsattes i Mariehamns församling. Det gällde den så kallade direktionen för barnverksamhet. Den ansvarar för kyrkans dagis bland annat.
Det första förslaget som en valberedning la fram innebar att direktionen skulle bestå av tre kvinnor och en man, nämligen Pernilla Karlsson, Maria Kaunismaa, Rose-Marie Tapper och Knut Kronstram.
Ann-Charlotte Funk föreslogs som ordförande.

För få män
Förslaget vann inget understöd. Det uppfyllde inte jämlikhetskraven. Ulla Andersson i kyrkofullmäktige föreslog en återremiss.
– Enligt kyrkolagen ska könsfördelningen vara minst 40 procent i alla organ, förklarar förvaltningssekreterare Britt Lindholm vid Mariehamns församling till Nya Åland.

Två kvinnor
Fullmäktige kunde i tisdags kväll klubba en ny direktion med jämn könsfördelning. Den består av ordföranden, Ann-Charlotte Funk, samt två män och två kvinnor som ordinarie medlemmar. Pernilla Karlsson blev utbytt mot Donny Isaksson.
Medlemmarna i den valberedning som föreslog för få män och för många kvinnor var Nina Lindfors, Ulf-Peter Westmark, Karin Holmberg och Sissi Uunila.

Kiki Alberius-Forsman