DELA

Manlig dominans i näringslivet

85 procent av styrelsemedlemmarna i åländska bolag är män. Endast en av de 20 största bolagen har en kvinnlig vd. Färska siffror visar att jämställdheten i näringslivet är ännu sämre än för fyra år sedan.
ÅSUB-siffrorna som publicerades i går talar sitt tydliga språk om könsfördelningen i det åländska näringslivet. Ingen av de 20 största företagen, där drygt 40 procent av alla privatanställda jobbar, har en kvinnlig styrelseordförande. Endast 15 procent av styrelsemedlemmarna är kvinnor. 19 av 20 bolag har en manlig vd.
I offentliga bolag är fördelningen en aning jämnare. 17 procent av vd:arna och 34 procent av styrelsemedlemmarna är kvinnor.
I går publicerades även ett nytt ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet. Inom flera områden, som just bolagens styrelser, har dock Åland inte behörighet att stifta lagar. I ramprogrammet står det därför endast att man ”uppmuntrar” det åländska näringslivet att kartlägga strukturella hinder för kvinnors möjligheter.
(På bilden från presskonferensen om ramprogrammet syns statistikerna Iris Åkerberg och Lena Johansson, lantrådet Camilla Gunell och chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula).
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni