DELA

Många vill köpa Alko-fastighet

Många förfrågningar och anbud har inkommit gällande fastigheten på Strandgatan 20 i Mariehamn, den tomt där bland annat Alko huserar. Fastigheten ägs i dag av Ålandsbanken.
– Vi diskuterar som bäst med flera intressenter. Det har varit ett stort intresse för fastigheten, säger sektorchef Dan-Erik Woivalin, som berättar att slutligt beslut om en försäljning fattas av styrelsen.
Tomten på Strandgatan är 1,689 kvadratmeter stor och har en byggnadsrätt på totalt 2,111 kvadratmeter, drygt en tredjedel av den rätten är utnyttjad i dag.
I den befintliga fastigheten finns utöver Alkos butik och kontor också en bostad. Tomten gränsar i norr mot Sittkoffs galleria.
En eventuell ny ägare avgör om de vill fortsätta att hyra ut till nuvarande hyresgäster. Uppsägningstiden är då 6 månader. Alkos samtliga fastighetsaffärer sköts centralt från riket. Det blir deras sak att se sig om efter nya lokaler om butiken måste ut.
ANNA BJÖRKROOS
anna.bjorkroos@nyan.ax