DELA

Många vill hyra bussplanskiosken

Anbudstiden för att få hyra bussplanskiosken i Mariehamn har gått ut. Åtta personer har anmält intresse.
– De flesta av anbudsgivarna har varit utländska. Vi har en person som vi nu skall gå vidare med och vi blir kanske färdiga med avtalet under veckan, säger Robert Mann vid Mariehamns stad.
Hyresavtalet gäller från 1 mars, men personen i fråga har bett om uppskov till första maj.
– En allmän toalett behövs däremot snarast till Mariehamn och därför skall den vid bussplanskiosken antagligen öppnas redan den första mars, säger Mann.
Vad för slags verksamheter har anbudsgivarna velat bedriva i bussplanskiosken?
– Det har nästan genomgående varit saluförsel av bland annat korv, hamburgare, läsk och kaffe. De flesta har också velat sälja en del utländsk mat. (id/prao)