DELA

Många vill ha samma hastighet överallt

– Toppen! Som det är nu är det världsrekord i rådd i den här stan.
Så säger trafikanten Olle Fonsell om Mariehamns stads beslut att sänka hastigheten på Västra och Östra utfarten till 40 kilometer i timmen.
Men stadsbussen Röde orms förman Jan-Roger Granlund är inte lika positiv till beslutet.
Då Nyan beger sig ut på stan för att höra folks åsikter i frågan angående hastighetsbegränsningarna i Mariehamn, som nu åter igen är på tapeten, utkristalliserar sig en viss linje. De flesta vill ha en och samma hastighet i Mariehamn. Som det är nu är det för rörigt.
– Att ha 30 på ett ställe, 40 på ett annat och 50 på ett tredje liknar ingenting, tycker bilföraren Olle Fonsell.
Ingen vet vad som gäller var och därför följer ingen heller reglerna ordentligt, tror han.
– Jag hoppas verkligen beslutet går i genom. Men kanske borde det bli 40 i hela stan, funderar han.

Påverkar stadsbussen
På Röde orm är personalen inte fullt så positiv till beslutet om sänkt hastighet. Att sänka hastigheten på utfarterna är fel väg att gå, tror förman Jan-Roger Granlund.
– Våra tidtabeller är ganska pressade redan som de är i dag, och med det här beslutet kommer de att bli ännu mer pressade. Vi kan heller inte ändra på dem för mycket, för går det för långsamt slutar folk ta bussen.
Han tycker att 50 kilometer i timmen är en bra medelhastighet i stan, och att hastigheten självklart ska vara lägre i närheten av dagis eller skolor. Eventuellt skulle han, likt Fonsell, kunna gå med på en medelhastighet på 40 kilometer i timmen innanför stadsgränsen.
– Det är ett råddande överlag med hastighetsbegränsningarna i Mariehamn nu, säger han.

Bilfritt på sikt
Clara Lundén hoppas på ett bilfritt centrum i Mariehamn på sikt, mest för miljön skull.
– För säkerheten tycker jag det är bra att man nu går in för att sänka hastigheten.
Men trafikanten Gun Mattsson tror det kan bli svårt att få ålänningarna att följa den hastigheten.
Det tror också John Eriksson, chaufför på Sundqvist buss.
– I alla fall till en början, det kommer nog att ta ett tag för folk att vänja om sig.
Han tror inte att man på Sundqvist buss kommer att påverkas av den tänkta hastighetsförändringen.
– Jag tror inte det kommer att göra så stor skillnad, men det är säkert bra. För säkerheten tror jag det gör varken från eller till, utfarterna är ändå raka och fina vägar där det är ganska lätt att hålla koll redan i dag.

Läs tidigare artikel om hastighetsbegränsningarna i stan.

JESSICA SUNDBERG
redaktion@nyan.ax