DELA

Många utmaningar för nya direktören

Stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS) ska nu förhandla om lön och arbetsvillkor med Edgar Vickström för att ha ett färdigt paket att presentera för stadsstyrelsen.
Han tror att nomineringskommitténs förslag håller hela vägen eftersom det är förankrat i fullmäktige.
Bjarne Petterssons stadsdirektörslön är cirka 8.300 euro per månad.
Är Edgar Vickströms lönekrav större?
– Ja. Men var det ligger säger jag inte. Jag vill först sätta mig ner och diskutera med honom och bedöma vad som är en skälig lön.
Enligt vd Nya Åland erfar är Vickströms lönekrav väsentligt högre – 11.000 euro – annars skulle det inte mera i det här skedet behövas förhandlingar.

Som en vd
Johan Ehn konstaterar att stadsdirektörsuppdraget allt mera liknar ett vd-uppdrag i ett företag – direktören sitter på fullmäktiges förtroende. Uppdraget är också tidsbegränsat till sju år.
Hör det inte till en modern organisation att också höra vad personalen tycker?
– Personalchefen är den enda återkopplingen till de anställda. Personalen omfattar ju cirka 850 anställda och det är svårt att förankra vd-valet hos dem.
Utmaningar saknas inte för den nya stadsdirektören som officiellt börjar den 1 maj efter Bjarne Petterssons pensionering.
Stadens ekonomiska situation, med stora investeringar, sviktande skatteintäkter och stor lånebörda är ett exempel, att förändra organisationen för att hitta billigare sätt att producera service på med bibehållen nivå är ett annat. Ett tredje exempel är att fortsätta förvaltningsreformen som bland annat ska minska antalet nämnder.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre