DELA

Många skador sänkte Ömsens resultat

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, Ömsen, redovisar ett rörelseresultat på minus 0,25 miljoner euro för 2011 inför bolagsstämman på torsdag.
Året före låg resultatet på nästan 4 miljoner euro plus.
Vd Göran Lindholm beskriver fjolåret som ett ansträngande år i verksamhetsberättelsen. Många skador inträffade på privatsidan i fjol liksom under 2010, framför allt vad gäller bränder och trafikskador, samtidigt som finanskrisen och börsens negativa utveckling drog ner resultatet på placeringssidan.
– Trots det står vi starka inför framtiden med ökade premievolymer och ett stadig växande kundsegment, skriver han.
Skadeprocenten för de två senaste åren har varit över 90 procent när den tidigare hållit sig en bra bit under 80. Förutom många och dyra skador 2010 och 2011 har Ömsen också omvärderat tidigare skador som ytterligare sänkt resultatet.

Många trafikolyckor
Den kanske mest iögonfallande orsaken till att skadekostnaderna blivit så stor är den dystra skadestatistiken. Nationell statistik visar nämligen att antalet trafikolycksfall per tusen invånare är långt större på Åland än på andra håll i Finland. Som orsaker anges dåliga trafiktekniska lösningar men också att attityderna i trafiken behöver förändras.
De utbetalda skadeersättningarna ökade under fjolåret med drygt 13 procent till 20,4 miljoner euro.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre