DELA

Många otillgängliga övergångsställen

Nästan 200 av stadens trottoarer har en hög kant vid övergångsställena.
Det visar en färsk rapport över tillgängligheten i Mariehamn.
Mycket måste göras om alla övergångsställen i centrala Mariehamn skall bli tillgängliga för alla, cirka 200 av trottoarerna har en alltför hög kant för rullstolsburna.
Infrastruktursektorn har låtit inventera stadens centrala skyddsvägar och övergångsställen. Det har resulterat i en rapport där alla övergångar finns listade och dessutom inritade på karta.
På basen av rapporten har sektorn gjort upp en plan för vad man skall prioritera för att förbättra framkomligheten. Avsikten är att vissa arbeten skall utföras redan i år.
Hela kartan finns som bilaga i stadsstyrelsens föredragningslista på stadens hemsida
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen