DELA

Många missar nya Medis-kurser

Invånarna i Jomala, Lemland, Lumparland och Saltvik kommer inte att kunna delta i några nya Mediskurser i vår.
Detta efter att det nya avtalet mellan samarbetskommunerna och Medborgarinstitutet i Mariehamn trätt i kraft.
Samarbetskommunerna ska från och med vårterminen 2007 betala en avgift för varje kommuninvånare som deltar i en av Medborgarinstitutets (Medis) kurser, istället för som tidigare per lektion. Syftet var att stadens andel av kostnaderna skulle minska, medan övriga kommuners andel skulle öka.
– Men så har det inte blivit. Intresset för kurserna är mycket större än de summor som kommunernas budgeter medger. Vissa kommuner har begränsat antalet nya kursplatser för vårterminen, medan andra sagt nej helt och hållet, säger Medis rektor Leena Raitanen, och konstaterar att många kommer att bli besvikna.

Hundra mindre
Jomala, Lemland, Lumparland och Saltvik är de kommuner som inte har några nya kursplatser alls för sina invånare till våren. Det innebär att man som bosatt i någon av de kommunerna varken kan delta i Mediskurser i hemkommunen, i staden eller någon annan kommun.
Finström är en av dem som skär ner sitt anslag ordentligt. Där brukar man vanligtvis ha långt över hundra sökande till vårterminen, nu har man 32 nya platser.
Jomala hör till dem som ökat Medisanslagen, från 19.000 euro till 30.000 euro 2007, men ändå räcker det inte till.
– Det beror helt enkelt på att landsbygdsborna hittills gått på kurs på mariehamnarnas pengar, säger Leena Raitanen.
Positivt är dock att alla de som påbörjat en helårskurs hösten 2006 kommer att få slutföra den, oberoende av vilken kommun man bor i.

Ska utvärdera
På Medis har man arbetat med förändringarna i snart ett år, men ännu vet man inte säkert hur det nya avtalet kommer att påverka verksamheten. En första utvärdering görs troligen redan i april-maj.
Vissa kommuner har varit sent ute med att ta ställning till själva avtalsförslaget och först i samband med budgeternas godkännande, ofta i slutet av december, har anslagens storlek slagits fast. Medis kursutbud slogs fast redan i månadsskiftet november/december. Det här kan innebära att nya kurser planeras i kommuner som inte har nya kursplatser för sina egna invånare.
– En del kurser kanske inte kan starta på grund av att för få kan gå dem, det beror ju även på om Mariehamnarna börjar röra på sig, säger Leena Raitanen.
För bosatta i Mariehamn finns cirka 2.500 nya kursplatser för våren. Det antalet är också mindre än vanligt, så även om vårterminen kommer att gå bra blir det kärvare till höstterminen även för stadsborna.

Kommentar katastrof
Responsen från Medis kontaktpersoner runtom i kommunerna har inte varit positiv.
– De säger att detta är en katastrof, säger Leena Raitanen, och fortsätter:
– Det är ju väldigt tråkigt det här. Att man stoppar folk i stället för att locka fler och fler till att göra något vettigt.

Anmälan centralt
På söndag, den 7 januari, är det första anmälningsdag för vårterminen. I år tas anmälningar emot på Medis centralkansli i Mariehamn för alla kurser som hålls på fasta Åland, och samtidigt har man tagit bort förturen för stadsborna till kurser i staden.
Anmälningar till kurserna i skärgården görs fortsättningsvis till kontaktpersonen i den kommunen där kursen hålls.
– Vi kommer att vara cirka 20 personer på plats och ta emot anmälningar här. Man får numera bara anmäla en person till en kurs per besök, telefonsamtal eller mail, på det sättet kommer kön att flyta på bättre. Men naturligtvis får man ta kontakt flera gånger, säger Leena Raitanen, som tipsar om att det som vanligt finns mycket nytt och intressant i vårens kursutbud.
– Förutom data ligger fokus även på mat och motion, inspiration till välmående, säger hon.

ANNA BJÖRKROOS

redaktion@nyan.ax