DELA

Många miljoner till Åland

Den åländska ekonomin mår bra och det kommer att synas i ”flitpengen” de kommande åren, enligt ÅSUB:s prognos.
Orsaken till uppgången är att de åländska företagen går bra. Skatterna från privatpersoner minskar däremot.
Om Åland betalar mer än 0,5 procent av hela landets skatter betalas den överskjutande delen tillbaka till landskapet i form av den så kallade flitpengen, eller skattegottgörelsen som den formellt heter.
I år fick landskapet ett rekordstort tillskott i kassan då flitpengen, som baseras på 2005 års beskattning, var hela 35 miljoner euro. Den nivån kommer pengen inte upp i de kommande åren, men den kommer att ligga kvar på en mycket hög nivå, om man får tro Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB.
Enligt prognosen kommer 28,5 miljoner att betalas ut år 2008, 29,3 miljoner år 2009 och 25,0 miljoner år 2010. Det ska jämföras med åren 1995-2002 då flitpengen endast ett år översteg 10 miljoner euro.


Grund för budget
Enligt ÅSUB:s statistiker Jouko Kinnunen beror uppgången på att de åländska företagen betalar mycket skatt till staten.
– Inkomsterna ökar. Sjöfarten har börjat gå bra och företagen i allmänhet mår bra. Det är en ny tillväxt vi ser.
Han säger att utvecklingen bland Ålands fysiska personer inte går åt samma håll. Skatten från privatpersonerna går nedåt, enligt prognosen. ÅSUB:s utredning och analys är beställd av landskapsregeringen som vill ha den som grund för kommande budgetar.
Jouko Kinnunen menar dock att man ska tolka resultatet mycket försiktigt. Han anser att landskapsregeringen ska planera in flitpengen i fonder, inte i löpande utgifter, eftersom risken finns att det inte kommer så mycket pengar som förutspås och att de goda tiderna snart kan vara över.
– Man ska inte basera en budget på korta svängningar.
Samtidigt skriver ÅSUB i ett meddelande att prognosen är försiktigt hållen, vilket innebär att det verkliga utfallet med stor sannolikhet snarare torde överträffa än understiga prognosen.


Glad landshövding
Landshövdingen Peter Lindbäck, ordförande i Ålandsdelegationen som beslutar om flitpengen, är förvånad över ÅSUB:s prognos.
– Det här betyder att det går otroligt bra för åländsk ekonomi.
Lindbäck har tidigare sagt att han efter årets toppnotering, som till stor del beror på Chips-affären 2005, förväntar sig att flitpengen de kommande åren ska återgå till en normal nivå på 15-20 miljoner euro.
– Det är roligt att ekonomin rullar på och det är bra om det kommer mycket pengar tillbaka.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax