DELA

Många miljöhot runt Åland

Åland får yttra sig över det planerade slutförvaret vid Forsmarks kärnkraftverk, men när ännu en reaktor planeras i Olkiluoto, med slutförvar, står landskapet på sidan.
Det upprör föreningen Ålands natur och miljö.
I både Forsmark och Olkiluoto – ungefär lika långt från Åland över vattnet båda två – planeras som bäst slutförvar för högaktivt avfall från kärnkraftverken. Lagren ska enligt planerna placeras under havet, gemensamt för alla Östersjöländer och med Åland som närmaste granne.
I MKB-processen som rör Forsmarks planerade slutförvar har Åland rätt att yttra sig. Landskapsregeringen har meddelat att landskapet godtar upplägget för MKB-processen och att man vill vara delaktig i det fortsatta arbetet.
Åland har involverats via Esbokonventionen som säger att grannländerna ska höras. Miljöministeriet i Finland, som fått ärendet från Sverige, har skickat det vidare till Åland.


Rågrannen hörs inte
Men när det gäller Olkiluoto är läget ett helt annat. Trots att Åland kan räknas som rågranne, utan att vara en egen stat, har landskapet inte involverats i planeringen överhuvudtaget.
– Miljökonsekvensbedömningen för den planerade fjärde kärnkraftsreaktorn i Olkiluoto är redan klar och slutbehandlad, utan att Åland har getts någon möjlighet att yttra sig, säger Gunda Åbonde-Wickström, Anna-Linnea Rundberg och Tove Teir-Siltanen.


Åland berörs
Nu är nästa steg på gång, också utan att landskapet hörts. Ålands natur och miljö har tagit reda på att 12 november – i morgon – är slutdatum för utlåtanden över ansökan om principbeslut för Olkiluoto 4 i stöd av kärnenergilagen, det viktigaste beslutet i hela processen. Principbeslutet ligger som grund för det politiska beslutet som sedan tas i riksdagen.
– I sak är det kristallklart. Åland berörs lika mycket om något händer i Olkiluoto som i Forsmark, och Esbokonventionen borde naturligtvis omfatta också autonoma regioner.
Att Åland står utanför är att ignorera regering och parlament i ett självstyrande område, konstaterar de.
– Vi måste få veta vad som planeras i Finland och få säga vad vi tycker. Det är en grundläggande demokratifråga.


Ger utlåtande ändå
Föreningen kommer att agera och skriva utlåtande även om ingen bett om det. Kontakt har tagits med riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér och samtal har också förts med miljöminister Katrin Sjögren. Gunda Åbonde-Wickström har pratat med överinspektör Jorma Aurela på arbets- och näringsministeriet.
Just nu byggs Olkiluotos tredje reaktor, världens hittills största. ”Skandalbygge”, betecknar föreningen bygget som efter alla byggfel som uppdagats och budgetöverskridningar på cirka en och en halv miljard euro. Nu planeras alltså den fjärde reaktorn av Industrins kraft trots bekymren med bygget av den tredje reaktor, trots att regeringen inte – ännu åtminstone – gett klartecken.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax