DELA

Många kända namn vill bli gymnasiechef

13 personer har hittills sökt tjänsten som förvaltningschef för Ålands gymnasium. Bland de sökande finns Carolina Sandell, vikarierande chef för landskapets social- och miljöavdelning och Rainer Juslin, chef för utbildnings- och kulturavdelningen.
Också Anders Göransson, förbundsdirektör för De gamlas hem och Inger Rosenberg-Mattsson, rektor för Ålands yrkesgymnasium finns bland de sökande.
De övriga som hittills har sökt tjänsten är: Elin Vartama, Denise Vesterback, Hannu Wuorela, Karl Borenius, Kristian Granberg, Anna-Lena Groos, Johan Backholm, Åsa Lillhannus, och Lasse Tallqvist.
Tjänsten tillsätts från och med den första september i år. Nuvarande förvaltningschef Gyrid Högman går formellt i pension den första mars år 2015, men har därtill en del ledighet att ta ut vilket gör att hennes efterträdare börjar redan till hösten. Ansökningstiden går ut i dag klockan 16.15.

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax