DELA

Många inom vården vikarierar i åratal

Enligt tips till Nya Åland är långa vikariat inom vården vanligt. Det händer att folk har vikariat i flera år utan att få en fast tjänst.
– Tyvärr är det inte ovanligt. Men det ligger egentligen inget formellt fel i det, det strider inte mot några juridiska bestämmelser, säger Tina Robertsson, personalchef på ÅHS.
Det finns många inom ÅHS som går som långtidsvikarier. Det längsta vikariat Nya Åland har hört talas om är en person som gått som vikarie i tio år.
Dock har det varit svårt att få tag i någon vikarie som vill uttala sig i frågan. De Nya Åland har kontaktat har varit rädda för att bli igenkända, trots att de lovats anonymitet. Det märks att det här är ett känsligt ämne för de berörda.
Personalchefen för Ålands hälso- och sjukvård, Tina Robertsson, känner till problemet med långa vikariat.

– Det är tyvärr inget ovanligt att folk vikarierar i långa tider, men jag tror att det kan vara så överlag inom offentlig sektor eftersom alla har samma sorts avtal. Men egentligen finns det inget formellt fel i att låta personer gå på vikariat länge, säger hon.
Vad Robertsson menar är att ÅHS inte begår något juridiskt fel genom att hålla sig med långtidsvikarier.
– Det här är inga lätta frågor. Det krävs att en tjänst blir ledig för att antalet vikarier skall minska, och det finns inte tillräckligt med lediga platser. Det blir en slags flaskhals, säger Robertsson.


Ordinarietjänst=trygghet
Ett problem som Robertsson pekar på är att de som har en ordinarie tjänst inte vill säga upp den.
– En person kan till exempel ha en ordinarietjänst som primärskötare men sedan läsa vidare till sjukskötare och få ett vikariat som sjukskötare. Då vill de kanske ändå inte säga upp sin primärskötartjänst eftersom den innebär en trygghet, en trygghet som ett vikariat inte medför, säger Robertsson.
Kan man bevilja en person tjänstledighet hur länge som helst?
– Ja formellt kan man göra så, det är inget juridiskt fel. Man kan ansöka om tjänstledighet för ett år i taget och man kan bli beviljad tjänstledighet flera gånger.
Robertsson håller med om att långtidsvikariernas situation inte är den bästa.
– Det här är ett visst dilemma, till exempel för dem som är omplacerade. De kanske är sjukskrivna för att de inte klarar av någon av de delar som ingår i deras tjänst, till exempel lyft, men eftersom de klarar andra delar omplaceras de till någon annan tjänst. Omplaceringsanslag får vi dock bara för ett år i taget och risken finns förstås att anslag inte beviljas varje år, då kan personen bli utan jobb eller tvingas omplaceras igen. Det innebär förstås en otrygghet.