DELA

Många idéer på breddmöte

Åttio förslag som ska kokas ner till en vision för Ålands samhällsservice om tio år.
Det blev resultatet av gårdagens möte mellan landskap, näringsliv, kommuner och tredje sektorn.
Runt nittio företag, kommuner och organisationer tackade ja till inbjudan. Tillsammans skulle de komma med konkreta förslag för hur samhällsservicen ska ordnas på Åland i framtiden.
Det var inte det första mötet som hållits men det första där näringliv och tredje sektor var med. Uppdraget var att tänka fritt och konstruktivt i arbetsgrupper och vaska fram idéer som politiker och tjänstemän kan förverkliga.
Stig A Mattsson, ordförande för Hammarlands kommunfullmäktige, efterlyste det poliska modet att våga ta obekväma beslut även om det innebär att man tappar röster.
De gamlas hems förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén tyckte att äldreomsorgen borde ha ingått i uppdraget för den arbetsgrupp som ska se på hur den sociala sektorn kan bli mer effektiv. Det är en invecklad och dyr del av kommunernas arbete som fungerar i Mariehamn men orsakar många kommuner stora problem.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom