DELA

Många gillar åländsk trädkampanj

Tyskland, Danmark och USA. Alla är de intresserade av Ålands natur och miljös kampanj för att plantera träd i Afrika.
Carola Sjöblom och Dan Jansén i Ålands natur och miljö har deltagit i The Copenhagen Climate Exchange 2009, det lilla klimatmötet som hölls inför FN:s stora miljökonferens i Danmark. Från onsdag till söndag var de på plats för att bland annat informera om den trädkampanj som de fört på Åland under året.
Kampanjen går ut på att man köper ett träd för en billig penning, trädet planteras sedan i Östafrika för att på så sätt mildra växthuseffekten.
Representanter från flera länder nappade på idén, bland annat Frankrike, Brasilien, USA och Finland.
– De visade stort intresse och nu ska vi skicka ut mer information till dem, säger Dan Jansén.
Han vill betona att trädplanteringen ska göras under en tjugoårsperiod, det är ingen vits att bara plantera i ett år.
– Då får vi lite mer tid på oss att sänka våra utsläpp, säger Jansén.

Börja cykla
Det fanns också en hel del att inspireras av under mötet i Danmark. I Köpenhamn är målsättningen att 50 procent av köpenhamnarna ska cykla inom några år.
– Det borde vara intressant även för Mariehamn, säger Jansén.
Innan han åkte ned till Danmark var han delvis tveksam till vad mötet kunde ge, men nu känner han sig mer optimistisk. En av målsättningarna är att länderna ska enas om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent innan 2020.
– Inställningen verkar vara att det är nu det ska ske. Beslutet måste tas nu eller aldrig, säger Jansén.

Ingen plan
Miljöminister Katrin Sjögren (Lib) representerar Åland på klimatmötet. Eftersom Åland inte har någon plan för hur man ska minska koldioxidutsläppen skall hon i stället informera om landskapets vindkraftverk. Dan Jansén hoppas att hon kommer tillbaka med nya idéer från mötet.
FN:s klimatmöte i Köpenhamn inleddes på måndagen. Under mötet ska representanter för 192 länder på två veckor försöka enas om åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. Mötet pågår i två veckor och tusentals politiker, experter, journalister och representanter för medborgarorganisationer deltar.
Toppmötet kulminerar i slutet av nästa vecka med att också statscheferna samlas i den danska huvudstaden.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax