DELA

Många frågor om egen skattelag

Inga svar men många frågor läggs fram i mellanrapporten om en egen kommunalskattelagstiftning. Ännu vill arbetsgruppen ha in åsikter från politiker och kommunala tjänstemän för att kunna ge sin slutrapport.
Nu kommer mellanrapporten från arbetsgruppen som ser över hur Åland ska kunna bestämma över sin egen kommunalskatt.
– Vi har inga förslag på lösningar än utan lyfter fram viktiga frågor, säger arbetsgruppens ordförande, landskapets biträdande finanschef Conny Nyholm.

Egen skattelag
Det har kommit önskemål från Ålands kommunförbund att lagtinget ska ta en aktivare roll i skattelagstiftningen för landskapet. För närvarande använder Åland sig av en blankettlag trots att vi har behörigheten att stifta en egen skattelag.
– Vi har behörigheten och vill vi göra något är det bara att göra det. Men rent tekniskt blir det lite svårt, vi vill inte krångla till det för vanliga medborgare.
Frågan är alltså hur man ska få ett smidigt system som inte krockar med det statliga systemet. Det handlar bland annat om fastighetsskatt och inkomstskatt och att man eventuellt kan höja den förra och sänka den senare.
Jämnar det ut sig i längden då?
– Vi kommer aldrig att få ett system som är skatteneutralt för varje individ, men totalt sett jämnar det ut sig.


Seminarium
Arbetsgruppen har mandat till den sista november 2010, men Nyholm tror inte att man hinner få fram en slutrapport tills dess.
– Vi vill ha ett seminarium för makthavare på landskaps- och kommunalnivå om detta för att få en bredare bas. Det kan vi ha tidigast runt den 20 oktober. Den inputen ska sedan bearbetas och det betyder att en slutrapport inte blir klar till november.
Hur bråttom är det då?
– Det brinner inte på taket, vi har en fungerande skattelag. Men om man vill ha en lag 2012 bär vi vara klara i mars nästa år.
Mellanrapporten finns på landskapsregeringens hemsida under finansavdelningens publikationer.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax