DELA

Många frågetecken efter beslut om revisor

Landskapsregeringen har fått en hel del att fundera på efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut om att upphäva beslutet att säga upp tidigare interna revisorn Leif Holländer.
En sak är dock klar: Han har lön och semester att kräva för 12 månader utan jobb.
Frågorna är många: Har Leif Holländer något jobb att gå tillbaka till när internrevisionen har omorganiserats till en oberoende myndighet under lagtinget? Hur länge ska hans anställning på den nuvarande tjänsten, som är indragen, pågå? För vilken tid ska han få lön? Gäller arbetsgivarens skyldighet att omplacera honom till en annan tjänst?
Landskapets personalchef Terese Åsgård har förstås inte svar på alla frågor ännu eftersom HFD-beslutet kom i torsdags.
Men tidpunkten för när lönen börjar betalas ut är ändå klar:
– Landskapsregeringen fattade uppsägningsbeslutet i april 2012 och uppsägningstiden gick ut den 12 september. Efter det har Holländer inte varit i tjänst.

Annika Orre