DELA

Många filtar från Åland till Indien

Senaste vecka skickades 537 filtar till Moder Teresasystrarna i Helsingfors.
– Filtarna kommer från hela Åland och det är en rekordnotering sedan vi började skicka filtar, berättar diakonissan Lisbet Nordlund från Mariehamns församling. En orsak till rekordet är nog att vi vanligen skickar filtar en gång per år, nu har det gått ett och ett halvt år. Men vi märker förstås också att intresset är stort, så stort att Åland verkar vara tömt på restgarner. Damerna måste då köpa egna garner, vilket inte egentligen är grundtanken. Moder Teresas uttryckliga önskan var att filtarna skulle vara stickade av restgarner eller av återanvänt garn.
Förutom filtar har även bandage av lakanstyg skickats iväg. Emmaus har balat filtarna så att transporten blir effektiv.
Nu väntar filtar och bandage i Helsingfors till det att nästa container till Indien sänds iväg. Moder Teresasystrarna tar egentligen inte emot penninggåvor men bidrag till transporten går bra. Därför arrangerades ett lotteri i våras på missionssyföreningarnas dag. Lotteriet inbringade drygt 500 euro som nu skickats som transportbidrag. Transporten från Åland till Helsingfors har sponsorerats av ett åländskt transportföretag. (ka-f)