DELA

Många fel på mindre gårdar

I år har jordbruksbyrån skärpt kontrollen av åkrarna på de gårdar som lyfter jordbruksstöd.
Det leder till att utbetalningarna av årets stöd drar ut på tiden och att landskapsregeringen nu överväger att betala ut dem i förskott.
Det skriver Landsbygdens folk vars Ålandsreporter Rolf-Lennart Witting har intervjuat Leila Lindström, stödprogramsansvarig på landskapet.
Orsaken till att behandlingen har dragit ut på tiden är att det kom fram så pass många fel när man i fjol granskade fler mindre gårdar än vanligt. Tidigare har man koncentrerat sig mest på de större gårdarna på Åland.


4 miljoner betalas ut
I mitten av september ska drygt 4 miljoner euro betalas åt jordbrukarna i form av miljöstödets basstöd och LFA-stöd (kompensationsstöd för mindre gynnade områden, Less Favoured Area). Summan motsvarar 70-75 procent av den beräknade slutsumman för stödformerna, enligt Landsbygdens folk.
Eftersom ansökningarna knappast hinner behandlas under den korta tid som återstår kommer stöden troligen att betalas ut i förskott som på fastlandet. Förutsättningen är att datasystemleverantören hinner göra nödvändiga ändringar. För jordbruksbyrån betyder det dubbelt jobb när när utbetalningarna ska göras i två rater i stället för en.


Alla åkrar kollas
I fjol räckte det med att kontrollera halva åkerarealen på 10 procent av gårdarna. I år måste alla åkrar kontrolleras på de 50-tal gårdar som det handlar om. De resurser som finns för detta är en och en halv tjänst.
Leila Lindström drar ändå inte slutsatsen att fusk med jordbruksstöden skulle vara mera utbrett på mindre gårdar och bland så kallade månskensbönder än hos jordbrukare med större gårdar. Inte heller tror hon att åländska jordbrukare är mera benägna att fuska än jordbrukare på fastlandet.

Annika Orre