DELA

Många får sjöfartsbidrag

Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons och Gustaf Adolf Eriksons understödsfond delar ut sammanlagt 33.000 euro som stipendier och understöd till sjöfarten.
Pengarna går till sjöfartsutbildning och till sjöhistorisk forskning.
Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons och Gustaf Adolf Eriksons understödsfond delar nu för fjortonde året ut stipendier till olika sjöfartsprojekt med åländsk anknytning. 14.850 euro går till sjöfartsutbildning och 13.650 till sjöhistorisk forskning
Skeppsföreningen Albanus får 2.500 euro för fortsatta seglingar för ungdomar och 1.200 i bidrag för 4 ”prentisar” som i november 2009 deltog i Sail Training Internationals årliga konferens i Istanbul.
Elever vid sjöfartshögskolan får bidrag för tre olika studieresor i vår till England, Sverige och Tyskland. Totalt handlar det om högst 4.200 euro. Dessutom ger stiftelsen 2.100 euro i bidrag till högskolans klass 3 för en kurs i Wärtsilä Land and Sea Academy.

Liten lärobok
Studerande Niclas Christiansson och Patrik Skoog får 300 euro vardera för examensarbetet ”Säkerhetsorganisationen till sjöss”. Filip Lancing får 150 euro för resor i samband med examensarbetet ”Kollision i Bornholmsgattet mellan fartygen Fu Shan Hai och Gdynia.
Tre lärare vid sjöfartshögskolan får olika bidrag för bland annat studieresor och deltagande i konferenser: Erik Hemming, 250 euro, Philippe Chanfreau, 1.000 euro, och Tiina Mäkinen, 350 euro.
Martin Ekman får 500 i bidrag för att utarbeta en liten lärobok med titeln ”Stormar och strömmar – snurrig geofysik för navigatörer”.

Nya basutställningar
Matias Waller och Kjell Dahl får, under förutsättning att de lyckas att få kompletterande finansiering från annat håll, 2.000 euro för inköp av DGPS-moduler till skolfartyget Michael Sars.
Inom sjöhistorisk forskning delas tre bidrag ut. Mest eller 12.500 euro får Ålands sjöfartsmuseum för att i år kunna anställa en utställningsassistent som på deltid skall arbeta med nya basutställningar för det nya sjöfartsmuseet.
Thure Malmberg och Erik Hag får 1.000 euro för resor i samband med arbetet med en planerad bok om Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons kylfartyg och Bertil Lindqvist får150 euro i bidrag för arbete med en uppsats om sjömäns liv från senare delen av 1800-talet, början av 1900-talet.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax