DELA

Många babypojkar och pensionärsboom

Sammanlagt 270 barn föddes 2009 på Åland, av dem var 158 eller 59 procent pojkar.
Det är ovanligt många, de senaste 20 åren har genomsnittet varit 52 procent.
Antalet flickor som år 2009 föddes på Åland är 109 och det är det lägsta på flera decennier. Utöver de nyfödda pojkarna och flickorna ökade Ålands befolkning med 950 inflyttade 2009.
Då man drar av de knappt 250 som avled under året och de 700 som flyttade bort blir resultatet en befolkningsökning på nästan 280 personer år 2009.
Det framgår av Åsubs slutliga statistikrapport om Ålands befolkning 2009.

Fler småbarn
Åsub konstaterar att inflyttningen gynnade alla regioner med överskott i förhållande till andra länder.
– Flyttningsvinsten för hela Åland blev drygt 250 personer eller något mera än 2008 och därmed den största på 36 år. I den interna åländska flyttningen var landsbygden vinnare, främst tack vare den stora inflyttningen till Jomala, skriver Åsub.
Tack vare inflyttningen har antalet barn under skolåldern ökat trots att färre barn har fötts på Åland.
– Flyttningen gav ett plus i de flesta åldersgrupper, mest dock för personer i arbetsför ålder, medan tillskottet för pensionärerna var marginellt.

Boom börjar
Men också pensionärerna på Åland blev betydligt fler år 2009 även om de inflyttade inte främst tillhör den ålderskategorin.
– Att de 65 år fyllda ändå blev 150 flera markerar början på en ”pensionärsboom” där de stora efterkrigskullarna uppnår pensionsålder, skriver Åsub.
– Den stora ökningen av personer som är födda utanför Norden fortsatte och de blev nu över 1.300 eller nästan 5 procent av invånarna. Högst är andelen bland 25–29-åringarna, eller 13 procent. Andelen personer som är födda utanför Norden och i Sverige är högre bland de yngre inflyttade, medan de som är födda i Finland dominerar stort bland de inflyttade som har fyllt 50.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax