DELA

Man måste tro på projektet

Om landskapsregeringen ska satsa pengar så måste man tro på nyttan av projektet.
– Många projekt leder ingenvart, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Han förklarar varför han inte gav förord för medfinansiering av Interregprojektet Green Ports and Searoutes.
– Åland har tre stora välfungerande hamnar där stora investeringar gjorts. Jag ser inte nyttan av att börja bygga ytterligare en hamn en bit ifrån. En ny hamn kräver att nya vägar byggs även om landskapet inte behöver bekosta själva hamnbygget.
Han menar att landskapsregeringen inte kan förorda ett projekt ”bara för att man får pengar”.
Mikko Viitanen och jag har gjort olika bedömningar. Vi har totalt 150.000 euro att satsa på sådana här projekt och det fanns fler ansökningar som fick avslag. Bara ett gick genom nålsögat, Ålands teknikklusters ansökan om medfinansiering på 49.000 euro för ett vågenergiprojekt..
Vad ska Eckerö och Geta hitta på härnäst för att landskapsregeringen ska ge sitt förord?
– Ett projekt som har fått landskapsregeringens stöd är Tillväxt Åland vid Ålands landsbygdscentrum. Där har man näringslivet med genom Ömsen, Ålandsbanken och ÅCA. Det visar att näringslivet tror på det. Det hade varit bra om Green Ports-projektet hade haft näringslivsorganisationer med.
För några dagar sedan godkände Torbjörn Eliasson – mot föredragande byråchef Susanne Strands uttryckliga vilja – köp av projektledartjänst för Tillväxt Åland vid Ålands landsbygdscentrum för en dubbelt högre summa än det billigaste anbudet. Avtal ska tecknas med Agrar affärsutveckling, Kaj Rosberg i stället för med April kommunikation.

Har förutsättningar
Varför det, om det är ont om pengar?
– Det företag vi valde har de största förutsättningarna att klara av uppdraget som handlar om affärsutveckling. Det var det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet när vi vill ha ut maximal effekt under två år.
Han ser Tillväxt Åland som ett bra projekt som riktar sig till småföretagare på landsbygden och i skärgården.
Två projekt till utom Green Ports fick avslag av landskapsregeringen. Vårdö och Kökar sökte medfinansiering för vattenvårdsprojekt, men fick svaret att åtgärderna hör till kommunernas lagstadgade verksamhet.


ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax