DELA

”Man måste lyssna för att förstå var problemen ligger”

Nu är det fyra månader sedan Katarina Dahlman tillträdde som direktör vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Men helt varm i kläderna blir man inte i det här jobbet.
– Det kommer nya utmaningar hela tiden, säger Katarina Dahlman.

Katarina Dahlman möter oss på nedersta våningen i ÅHS centralkansli, utanför en av de karaktäristiska gamla sjukhushissarna med trädörr. Hon berättar att sommaren betyder lite lugnare tempo i kanslihuset.
– Det blir lite mindre papper att hålla reda på.
På frågan om hon nu börjar bli varm i kläderna på sin post svarar hon att jobbet medföra nya utmaningar hela tiden och att det är svårt att bli helt varm i kläderna. Dock underlättar det att hon nu har hunnit bekanta sig med en del av personalen och rutinerna. Det första hon gjorde när hon tillträdde posten som hälso- och sjukvårdsdirektör var att boka tid med alla enheter inom ÅHS. Hon besökte klinikerna och pratade med personalen.

Läs en lång intervju med Katarina Dahlman i onsdagens papperstidning.

Alfons Röblom

alfons.roblom@nyan.ax