DELA

”Man får inte gräva på annans vatten”

Enligt ett principbeslut från ÅMHM är det förbjudet att utföra muddringsarbeten under perioden 15 april till 31 augusti. Avsikten är att värna om fiskars lek och fågelliv.
Men är området som ska muddras mindre än 50 kvadratmeter är det oklart om reglerna gäller.
Däremot måste man alltid ha vattenägarens tillstånd.
Efter att byggnadsinspektör Kaj Granholm stoppat muddringsarbeten i en norråländsk kommun gick fallet vidare till ÅMHM, som undersökte platsen i torsdags. Hur det ligger till med storleken på det uppmärksammade området på norra Åland, är oklart.
– Den ena parten säger att det inte var så stort, den andra säger att det är det, säger Magnus Eriksson vid ÅMHM, och tillägger att enligt de handlingar som nu skickats in till ÅMHM är området 50 m2 stort.
I Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets, ÅMHM:s, principbeslut för muddringsarbeten står att miljögranskning krävs för arbeten som utförs på en bottenarea mellan 50-500 m2. Om arean är över 500 m2 krävs miljötillstånd från ÅMHM. Men områden som är mindre än 50 m2 står det ingenting om.
– I lagen står det från 50 m2 och uppåt, nedanför det står det ingenting. Däremot ställer vattenlagen alltid krav på att allt arbete i vattenområde ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Men oberoende av det får man inte gräva på annans vatten, säger Magnus Eriksson.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund