DELA

Man dömdes för häleri och två narkotikabrott

Ålands tingsrätt dömde i går en åländsk man, född 1976, till böter. Åtalspunkterna gäller två narkotikabrott och ett fall av häleri.
Mannen dömdes i sin frånvaro. De två första åtalen handlar om narkotikabrott.
Den 31 december 2003 reste den unge mannen från Sverige till Åland med färja. Han stoppades av tullen i Eckerö Berghamn.
Vid visiteringen fann tulltjänstemännen 0,49 gram amfetamin och 36 milliliter narkotikaklassad flytande metadon.
Mannen har i förhör medgett att han hade narkotika på sig vid det aktuella tillfället. Amfetaminet hade han köpt i Stockholm och metadonet fick han fått av en vän. Dock hävdar den åtalade att han inte visste vad det var för vätska i flaskan.

Stoppades igen
Den 5 februari 2005 försökte mannen åter föra in narkotika till Åland från Sverige. Han stoppades av tullmyndigheterna i Eckerö Berghamn. I förhören har han berättat att han under båtresan hållit 0,4 gram hasch och fem stycken diazepamtabletter i handen.
Tillsammans med en bekant körde han iland. Den åtalade förvarade då narkotikan i munnen. Vid en kontroll tyckte en tulltjänsteman att mannen talade otydligt och narkotikan upptäcktes.
Mannen medger också i det här fallet att han hade narkotika på sig och säger att det var ämnat för personligt bruk.
Landskapsåklagare Frida Ljungström anser det vara styrkt att den åtalade är skyldig i båda fall och yrkar på straff för narkotikabrott.

Häleri
Den 14 maj 2005 fann polisen vid en visitation en bildskärm, Techno Hill TMS-6401, innanför den åtalades jacka. Bildskärmen var anmäld stulen av ett åländskt företag.
Mannen säger att han bytt till sig skärmen, men vill inte uppge namnet på personen som gett den till honom.
Åklagare Ljungström yrkar på ett kort fängelsestraff för häleri. Motiveringen är att den åtalade gjort sig skyldig till liknande förseelser förut.
– Han har ett långt straffregister sedan tidigare.
Tingsrätten anser att bevisningen styrker att den åtalade är skyldig till både narkotikabrott och häleri. Narkotikabrotten är ringa och värdet på bildskärmen inte så stort, anser rätten.
Den gemensamma påföljden för de tre brotten är ett bötesstraff på 65 dagsböter à sex euro, sammanlagt 390 euro. Domen kan överklagas inom en vecka.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax